Måndagens fullmäktige kommer i vanlig ordning att genomföras med ledamöter och eventuella åhörare på plats i Medborgarhuset. Men åtgärder för att minska risken för smittspridning har vidtagits.

– Vi har inte hittat någon digital lösning som skulle fungera men vi kommer att använda hela lokalen och möblera så att det är möjligt för ledamöterna att sitta en och en, vid varsitt bord, säger fullmäktiges ordförande Mats Abrahamsson.

Allmänheten har, precis som vanligt, möjlighet att närvara vid fullmäktigesammanträdet, och allmänhetens frågestund finns med på dagordningen.

– I och med att vi kommer att öppna upp hela lokalen, och även använda oss av spegelsalen, så kommer det att finnas möjlighet att hålla distans. Vi hoppas att alla respekterar och följer de rekommendationer som finns, säger Mats Abrahamsson.

Något val av ny ordförande för kommunstyrelsen kommer inte att ske vid detta fullmäktige.

– Målsättningen är att vi ska kunna göra det valet i juni. Vi har fler än en kandidat just nu, och det handlar om arjeplogare, säger Mats Abrahamsson, som också är ordförande för socialdemokraterna i Arjeplog.

Vem socialdemokraterna ska föreslå som Britta Flinkfeldts efterträdare ska beslutas av partiets medlemmar.

– Vi kommer att kalla till ett medlemsmöte så småningom, men det är ju en speciell tid och vi vet inte riktigt hur vi ska hålla det mötet, säger Mats Abrahamsson.

På dagordningen inför fullmäktigesammanträdet finns däremot bland annat följande punkter:

  • Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att man inleder arbetet med ett tillägg till den lokala översiktsplanen. Orsaken är att det kommit in ansökningar och förslag på så kallade LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära läge) som inte finns utpekade i den antagna planen. De strandnära områden som man i första hand bedömer vara lämpliga att ingå i tillägget är Galtisjaur, Högheden, Lippiholmen, Lövnäs, Radnejaur, Sakkaträsk, Sakkavare, Tjärnberg samt Östansjö.
  • Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att säga ja till en begäran från räddningstjänsten om 200 000 kronor för utbyte av ledningsfordon. Nuvarande fordon är 19 år gammalt och saknar fyrhjulsdrift.
  • Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa en modell för uttag av kommunal borgensavgift. Enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska kommunen, i de fall kommunen går i borgen, ta ut en årlig marknadsmässig avgift för att kompensera för den ekonomiska fördel detta innebär för det kommunala bostadsbolaget. Enligt förslaget och de lånebelopp som var aktuella den 31 december 2019 ska Stiftelsen Arjeploghus därmed betala 163 626 kronor och HSB bostadsrättsföreningen Lugnet 3 123 kronor.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x