Bergmästaren har beviljat undersökningstillstånd till två olika företag för bland annat guld och koppar i Vuostok och Ballek. Sametinget har avstyrkt båda ansökningarna. Tillstånden gäller i tre år.

Undersökningstillståndet för Vuostok-området, som omfattar en yta på närmare 10 000 hektar, avser nickel, koppar, kobolt, platina, palladium, guld och silver. Företaget som fått tillståndet är Eurasian Minerals Sweden AB.

Två naturreservat (Västra- och Östra Njaltaheden) ligger inom området. Arvidsjaurs kommun har i ett yttrande påpekat att området är utpekat som särskilt viktigt för rennäringen, samt att det innehåller ett flertal områden för våtmarksinventering med vissa naturvärden.

En skrivelse med invändningar mot undersökningstillståndet har också kommit in från enskilda. De hänvisar till påverkan på naturen och fastighetsägare i området.

Vid Ballek är det företaget Olandbrava Exploration som nu har undersökningstillstånd på en yta av drygt 177 hektar. Tillståndet gäller koppar och guld.

Sametinget har i sitt yttrande påpekat att området är beläget inom samebyarna Ståkke och Västra Kikkejaure, och berör riksintresseområde för rennäringen.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x