Vintervistet, uppbyggt av Silvermuseet. Här kan besökaren uppleva en glimt av livet i Arjeplog för tusen år sedan. FOTO: Silvermuseet

Hur såg livet i Arjeplog ut för drygt 1000 år sedan? Hur kunde ett vinterviste se ut? Hur såg kontakten med omvärlden ut?

De frågorna vill Silvermuseet ge svar på, genom att visa och berätta om det vinterviste som skapats utifrån den kunskap som finns efter bland annat arkeologiska undersökningar vid Rackträsk. Här har man påträffat en mycket stor mängd fynd som berättar om hur människorna levt på jakt, fiske och renskötsel, men också om att Arjeplog ingick som en del i ett vidsträckt handelsnätverk med Novgorod i centrum.

Museipedagog Sofia Flinkfeldt är en av de aktörer som nu omsätter forskningsresultat från Silvermuseet och INSARC till utbildning och information. FOTO: Silvermuseet

Under de gångna två veckorna har skolelever bjudits in för att uppleva hur det kunde se ut i ett vinterviste i Arjeplogs kommun för 1000 år sedan. I vistet möttes de av Skarel och Weike, som bland annat handlar med en tillresande birkarl.

Jenny Wiklund är en av lärarna som besökt vistet tillsammans med elever från årskurs två, och hon är nöjd med upplägget.

– Det finns så lite läromedel om vår bygds historia, så detta ger eleverna ökade kunskaper. Det var en fantastisk miljö vi fick uppleva, säger hon.

Nu finns möjlighet för allmänheten att besöka vintervistet och höra Ingela Bergman berätta om områdets historia. Visning sker under torsdagen den 5 mars. Eftersom antalet deltagare är begränsat krävs anmälan till Silvermuseet.

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x