Ledamöter i kommunens styrelser och nämnder ska, om särskilda skäl föreligger, kunna delta vid möten på distans. Beslut som gör detta möjligt ska tas på ett extrainsatt kommunfullmäktige tisdag den 31 mars.

– Det handlar om att ge ledamöter som befinner sig i riskgruppen möjlighet att vara med i beslutsprocessen, säger kommunchef Peter Andersson.

Det här är en av de åtgärder Arjeplogs kommun nu vidtar med anledning av Corona-pandemin.

Åtgärden innebär att ledamöter ska kunna vara med och ta beslut i styrelser och nämnder på distans. Det ska i sådana fall ske via ljud- och bildöverföring i realtid, på ett sådant sätt att samtliga ledamöter kan se och höra varandra. Ansökan om att få delta på distans ska lämnas in i förväg, och ordföranden avgör om det ska tillåtas.

– Det handlar inte om att vi ska ha digitala möten där ledamöterna sitter på varsitt håll. Den tekniken har vi inte ännu. Huvuddelen av ledamöterna ska vara på plats i möteslokalen, men om man befinner sig i en riskgrupp så ska man kunna ha möjlighet att vara med ändå, säger Peter Andersson.

En säkerhetsgrupp, bestående av representanter för olika enheter inom kommunen, träffas varje morgon för att gå igenom läget och se över vilka åtgärder som kan behöva vidtas eller förberedas.

– Vi följer utvecklingen noga för att kunna agera snabbt. Just nu skulle jag beskriva läget som kännbart, på vissa håll med hård belastning, men det är ingen kris, säger Peter Andersson.

Gränsen mot Norge är stängd för inresa sedan den 16 mars. Undantagna från detta beslut är bland annat godstransporter, personer som arbetar eller bor i Norge, räddningstjänst och ambulans, rennäringen samt etablerade gränsöverskridande samarbeten.

I den lägesrapport som sammanställdes fredag 27 mars sägs att antalet konstaterade corona-fall i Arjeplog för närvarande är noll, och att det finns en konstaterad samhällsspridning i länet.

Hornavanskolan stängs, som Arjeplognytt tidigare har berättat, och sista dagen med klassrumsundervisning blir den 3 april. Därefter kommer undervisning att ske på distans.

I några av de kommunala verksamheterna finns personalbortfall, bland annat på grund av riktlinjerna om att personal ska stanna hemma även vid milda förkylningssymptom. Personalplanering har påbörjats, utifrån verksamheternas riskbedömningar.

– Vi tar det med ro, men är beredda att agera snabbt om det behövs, säger Peter Andersson.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x