Representanter för några av de 48 verksamheterna i ABF-huset fanns på åhörarplats när fullmäktigesammanträdet inleddes.

Finns det möjlighet att förhandla om hyran? Vem ska stå för flyttkostnader och anpassning av nya lokaler? Kommer ni att kasta ut oss innan alla 48 verksamheter har nya lokaler?

Frågorna, som ställdes av Vanda Wallström under Allmänhetens frågestund på fullmäktigesammanträdet handlar om ABF-huset, gamla Nomadskolan, som ska tömmas och kallställas.

– ABF har fått frågan om de kan tänka sig att vara i annexet vid Kyrkholmsskolan och få tillgång till skolköket. Längre än så kan vi inte komma, vi måste få veta vad ABF säger om budet, eller om vi ska leta vidare efter alternativa lokaler, svarade Britta Flinkfeldt.

Frågorna om fastigheten riktade sig till företrädare för samtliga partier i fullmäktige. Britta Flinkfeldt var först ut med svar. Hon förklarade att kommunen har för mycket lokaler, och att man istället för att bekosta lokaler vill satsa pengarna på verksamhet.

– ABF hyr fastigheten på ett rivningskontrakt, det vill säga att ni får vara där så länge vi inte har andra planer, men ni måste vara beredda på att flytta ut.

Albert Lestander betonade att ingen vill strypa någon verksamhet eller förening. Han sa också att han delar Britta Flinkfeldts uppfattning att kostnaderna för lokaler måste minskas och att pengarna ska användas till verksamhet.

– Men jag skulle kunna tänka mig att sälja huset. Eftersom vi nu har bestämt oss att förlägga äldrevården till en annan plats ser jag inte att vi har så stort behov av den här tomten, sa han.

Liberalerna och Centern hade inget att tillägga i debatten. Något svar på frågan om vem som ska stå för flytt- och lokalanpassningskostnader gavs inte.

– Det får vi fortsätta förhandla om, sa Britta Flinkfeldt.

Britta Flinkfeltdt berättade inför fullmäktige om hur arbetet med framtidens äldreboende har inneburit både glädje och sorg.

Britta Flinkfeldt informerade även om framtidens äldreboende.

– Genom alla dagar vi jobbat med det här, har vi haft både glädje och sorg. Glädje för att det kommer att bli jättebra, och sorg för att om alla ska få det dom önskar blir prislappen väldigt hög, runt 125 miljoner kronor. Det blir för dyrt. Folk upplever att det tar lång tid, men den som går sakta går säkert, och det är det vi försöker göra, sa hon.

Tanken är att kommunen, tillsammans med Riksbyggen ska bilda en hyresrättsförening, där boende får bli medlemmar. Föreningen får en egen budget och ansvar för fastigheten och dess underhåll.

– Hyresnivån ska vara självkostnad, inte bruksvärde. Och kommunen kommer att ha full insyn i föreningen. Ändringar av stadgarna, om man till exempel vill köpa, sälja eller riva fastigheten, måste godkännas av oss. Även medlemmarna ska ha inflytande över boendet. Lokal förvaltning ger möjlighet till snabba beslut.

Övriga ärenden i korthet:

Kommunen inför en taxa för försäljning av folköl i detaljhandeln.

Renhållningstaxan höjs från 1 april, på grund av ny upphandling för sophantering. Som exempel kan nämnas att taxan för ett 190 liters kärl stiger från 1 781 kronor till 2 288 kronor för den som komposterar själv. För den som inte komposterar stiger taxan för samma kärl från 2 545 kronor till 3 050 kronor.

Planeringsförutsättningar för 2021-2024 antogs av fullmäktige.

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x