Socialdemokraterna i Arjeplog bjuder nu in kommuninvånarna att föreslå ett nytt kommunalråd. Britta Flinkfeldt meddelade i september att hon vill lämna sitt uppdrag under våren 2020.

– Vi har haft några kandidater som vi i valberedningen tyckt har varit lämpliga, men just nu är de inte disponibla, säger Mats Abrahamsson, ordförande för socialdemokraterna.

Via Facebook har Socialdemokraterna i Arjeplog gått ut med en inbjudan till kommunens invånare att lämna in förslag till posten som ordförande i kommunstyrelsen/kommunalråd. Förslagen ska vara inlämnade senast 2 februari.

– Det här är ovanligt, såvitt jag vet har det inte förekommit i sådana här sammanhang tidigare. Men andra partier har haft liknande formuleringar inför val och fullmäktigelistor, säger Mats Abrahamsson.

Sedan Britta Flinkfeldt meddelade att hon skulle lämna sitt uppdrag har styrelsen  för Socialdemokraterna i Arjeplog (som också är valberedning under perioden mellan val) arbetat med att hitta en lämplig ersättare. Men arbetet har inte gett önskat resultat, och i dagsläget har partiet ingen färdig kandidat att presentera vid fullmäktigemötet i februari.

– Det skulle förstås ha varit skönt om vi redan nu haft en eller två kandidater, men vi ska se till att få fram det inför mötet, säger Mats Abrahamsson.

På frågan om vilka egenskaper och kvalifikationer man söker efter svarar Mats Abrahamsson:

– Det här är ett svårt och viktigt uppdrag. Det optimala vore om vi hade en erfaren politiker som är villig att ta på sig uppdraget, men det kanske kan bli något helt annat. I slutänden är det medlemmarna som får ta ställning.

Mats Abrahamsson säger också att han inte tolkar situationen som att man är beredd att söka efter en kandidat utanför partiets gränser.

– Nej, det gör jag inte, vi ska ha en socialdemokrat. Men det kan vara en socialdemokrat som inte finns på vår medlemslista idag.

Länk till tidigare publicerad artikel om Britta Flinkfeldts beslut finns här.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x