070-344 20 23

Turkos blåvinge är en av de nyupptäckta fjärilsarterna i Pite Lappmark. Totalt finns i dagsläget 57 dagfjärilsarter noterade här. Foto: Leif Björk

Föreningen Fjärilar i Pite Lappmark har tilldelats ett stipendium på 40 000 kronor av Entomologiska föreningen i Stockholm.
– Det blev en glad överraskning, och pengarna kommer väl till pass för våra planer på ungdomsverksamhet, säger föreningens ordförande Leif Björk, Järvträsk, Arvidsjaur.

Stipendiet grundades av fjärilskännaren Jan Gustafson (1936-2011), och stipendiater utses av styrelsen för Entomologiska föreningen i Stockholm. I motiveringen sägs bland annat: ”Detta är den första renodlade fjärilsföreningen i Sverige. Föreningens inventeringar har redan visat på möjligheterna att genom frivilliga insatser drastiskt öka kunskaperna om den mindre väl kända fjärilsfaunan i fjällvärlden och skogslandet, vilket inte minst är en förutsättning för att kunna skydda arter som blir trängda av exploatering och kvalitetsförsämring av habitaten, inklusive de som hänger ihop med ett allt varmare klimat.”

Entomologiska föreningen i Stockholm har också beslutat ge en mindre del av Gustafssonstipendiet 2019 till Leif Björk personligen, för att uppmuntra fortsatt arbete med att entusiasmera och sprida kunskap om fjärilsfaunan.

Föreningen Fjärilar i Pite Lappmark bildades sommaren 2018. Syftet med föreningen är att öka intresset för och kunskapen om fjärilar i fjäll- och skogslandet.
Stora delar av Pite Lappmark är helt outforskade när det gäller fjärilar. Sedan föreningen bildades har minst fyra för området nya dagfjärilsarter (inklusive dagsvärmare) noterats; midsommarblåvinge, skogspärlemorfjäril, silverblåvinge och turkos blåvinge.

Det innebär att det nu finns 57 dagfjärilsarter upptäckta och rapporterade i Pite Lappmark. Bland annat finns här den sydligaste kända populationen av högnordisk blåvinge.

Föreningen har tidigare sökt och beviljats stöd från Göran Gustafssons stiftelse för ett inventeringsprojekt som inleddes sommaren 2019. I detta projekt anordnas inventeringsläger, öppna för alla intresserade. Under sommaren 2020 planerar föreningen Fjärilar i Pite Lappmark att titta närmare på bland annat Tjaktja, sydväst om Adolfström.
– Där hoppas jag att vi kan hitta dvärgpärlemorfjärilen. Det finns bara ett säkert fynd rapporterat i Pite Lappmark, före år 1955. Är den arten verkligen borta, eller är det bara så att ingen sett den sedan dess? Det känns som en lockande utmaning att försöka hitta den, säger Leif Björk.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x