Bredbandsutbyggnaden i kommunen ska komma igång när tjälen gått ur backen. Det beskedet gav kommunchefen Peter Andersson vid fullmäktigesammanträdet.

– Det har varit en långsliten förhandling,  men nu har tempot drivits upp. Sju områden är aktuella för upphandling nu. Vi kommer att göra vad vi kan för att hjälpa till att sprida den informationen till entreprenörer. Det svåra har varit att få någon som sätter grävskopan i backen, sa han.

Peter Andersson presenterade också anslutningsnivåerna, och informerade att ytterligare säljkampanjer kommer att ske.

– När det gäller fiber finns 112 avtal för permanentboende, och 198 avtal för fritidshus. För trådlöst bredband finns 199 avtal för permanentboende och 273 för fritidshus.

Han visade en skiss över Jäckvik, där antalet fritidshus är betydligt högre än antalet avtal.

– Det kommer att ske säljkampanjer och finnas möjlighet att teckna avtal när arbetet sätter igång. Men när maskinerna har lämnat Jäckvik kommer det att bli betydligt mycket dyrare att ansluta sig.

Socialchefen Robert Cortinovis redovisade nuläget i arbetet med framtidens äldreboende. I den skiss som ligger till grund för arbetet finns tre avdelningar med 14 lägenheter vardera, och en avdelning med 8 lägenheter.

I samarbete med Riksbyggen ska ett beslutsunderlag med kostnadsberäkning tas fram inför fullmäktige i juni 2020.

– Vi ska ta fram ett fast pris på ombyggnationen, och det priset kommer att gälla, sa han.

Kultur- och utbildningschef Fredrik Westerlund flaggade för att man måste vara beredd att sänka kvaliteten inom hans verksamhetsområde.

– Vi kan inte behålla samma kvalitet och samtidigt sänka kostnaderna. Det största och viktigaste uppdraget vi har är att hitta en hållbar lokallösning, vi måste minska antal kvadratmeter och fastigheter.

Fullmäktige sa ja till budgetberedningens förslag till revidering av verksamhetsplan och budget för 2020. Det innebär bland annat att fastigheten Öberget 1:10 (Öberga förskola) ska avvyttras, och byggnaden på Lugnetvägen 20 (ABF-huset) ska tömmas till halvårsskiftet 2020.

Under allmänhetens frågestund ställde Britt-Marie Hansson ett antal frågor till politikerna om ABF-huset. Bland annat undrade hon om politikerna är medvetna om hur mycket aktiviteter som pågår i huset, och varför ABF inte erbjudits att köpa fastigheten.

– Huset är i väldigt dåligt skick, och vi har hoppats att vi inte skulle få något föreläggande på det. Det står på en tomt som kommunen inte vill göra sig av med, och det kontrakt ABF har innebär ett löfte om att vara där tills vi har ett annat beslut. Vi vill ha pengar till löner istället för lokaler. Men, vi har också sagt till förvaltningen att de inte får ställa ABF på bar backe, utan istället se över våra övriga lokaler och hur de kan användas, svarade Britta Flinkfeldt (S).

Detta ärende, med reviderad verksamhetsplan och budget, orsakade också en votering i fullmäktige. Erik Grähs (V) föreslog att arvodesgruppen ska se över politikernas arvoden med motivering att även politikerna ska bidra till att minska kostnaderna för kommunen. Britta Flinkfeldt yrkade avslag på förslaget.

– Förra året fattade vi ett, om inte enigt, så i alla fall ett beslut om arvoden för fyra år framåt. Ingångna avtal ska gälla. Jag brukar inte lägga mig i arvodesdiskussioner, men som alla vet ska jag lämna mitt uppdrag och därför kan jag ta bladet från munnen. Jag ser många kollegor som far illa och inte orkar med sina uppdrag. Det är alltid enkelt att peka på arvoden hos politiker och löner till cheferna, ändå är det cheferna som vi tillåter oss att skälla på. Att fritidspolitiker har bra betalt är inte sant. Mitt arvode kanske kan diskuteras, jag låter det vara osagt, men om man ser till antalet arbetade timmar så är det inte så märkvärdigt, sa hon.

Fullmäktige avslog förslaget från Erik Grähs. Vänsterpartiet och Liberalerna reserverade sig mot beslutet.

Fullmäktige sa ja till detaljplan för del av Kurrokvejk 2:7. Detaljplanen möjliggör bland annat biltestbanor och servicebyggnad för en vintertestanläggning. Området ligger inom Västra Kikkejaurs samebys åretruntmarker.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x