070-344 20 23

Frågan om kvartsbrytning på Nasafjäll bör avgöras så snart som möjligt, och det är viktigt att exploatören Elkem AS får möjlighet att utveckla sin verksamhet på bästa möjliga sätt. Det menar Nordland fylkesråd, och tillägger att rennäringens intressen i området ska tillvaratas.

– Jo jo, det är lätt att prata om samexistens. Men på vems villkor sker det? Samexistens är enkelt för den som dikterar villkoren, säger Anders Erling Fjällås, ordförande i Semisjaur Njargs sameby.

Företaget Elkem AS har begärt expropriering av nödvändiga rättigheter för att kunna starta kvartsbrytning på Nasafjäll, på den norska sidan av gränsen. Området som berörs används året om av tre svenska samebyar, Semisjaur Njarg, Svaipa och Grans, samt två norska reinbeitesdistrikt.

Fylkesrådet i Nordland konstaterar att det är två näringsintressen som möts på Nasafjäll. För Elkem är kvartsen av stor betydelse för att säkra produktion och utveckling, och för rennäringen uppstår skador i form av ingrepp och störningar i renskötselområdet. I sin värdering av frågan säger fylkesrådet att det måste gå att komma till en lösning som är tillfredsställande för båda parter, och poängterar att det globalt sett handlar om en investering i det gröna skiftet.

”Fylkestinget ber regjeringen å bidra til at forholdet mellom de to parterna avklares så fort som mulig. Det er viktig att Elkem gis mulighet til å utvikle driften videre på en bedriftsøkonomisk måte.”, sägs i värderingen.

Anders Erling Fjällås har inga stora förhoppningar om att rennäringen ska få behålla sina möjligheter att använda Nasafjäll.

– I ljuset av att man sa ja till Nussirgruvan, och tillåter att avfallet från koppargruvan dumpas i Repparfjorden så finns inga argument för att bevara Nasafjäll. Det är samma regering som ska avgöra den här frågan. Det mest troliga är att de får sitt tillstånd och att en norsk domstol, domare och jurister, får avgöra vad som är skälig kompensation för oss. Det rimliga vore ju att rennäringen får avgöra vilka kompensationsåtgärder som krävs, säger han.

Bland de möjliga kompensationsåtgärder som nämnts finns bland annat investeringar i infrastruktur, det vill säga stängsel och hagar för att hindra sammanblandning av renhjordar och en ökning av antalet renpåkörningar på väg och järnväg.

– Det är en sak att ställa upp stängsel och hagar, men vem ska underhålla dem? Vi pratar om miltals med stängsel. Stängsel utan underhåll i fjällvärlden blir snabbt ett större problem än det som skulle avhjälpas, säger Anders Erling Fjällås.

De långsiktiga konsekvenserna är svåra att överblicka, även för renskötarna själva, vilket också påpekas i konsekvensanalyserna.

– Vi har inget facit, men det vi vet är att med en kvartsgruva på Nasafjäll blir det aldrig som förut, säger Anders Erling Fjällås.

I somras hölls en manifestation på Nasafjäll, i samband med att Nærings- och fiskeridepartementet bjöd in till syn av området. Länk till Arjeplognytts artikel från denna dag finns här.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x