Den nyligen invigda tunneln mellan Junkerdal och E6:an ska heta Kjernfjelltunnelen. Efter protester från flera håll har Språkrådet prövat frågan igen, men kommit fram till att namnet på tunneln ska stavas Kjernfjelltunnelen istället för Tjernfjelltunnelen, enligt NRK.

I dagarna är det en månad sedan den nya och av många efterlängtade tunneln invigdes. Men namnet vållar fortfarande debatt.

På skyltarna intill tunneln anges namnen Kjernfjelltunnelen och Girnotunnælla. Namnet Kjernfjelltunnelen har ifrågasatts från flera håll, och från Statskog, Saltdal Historielag, Junkerdal Grendelag och Saltdal kommune har krav på ändrad stavning framförts. Alla fyra vill att tunnelns namn ska stavas Tjernfjellstunnelen.

Kartverket menar att namnet inte har någon entydig stavningstradition, utan att stavningen funnits i flera olika variationer. Språkrådet har hanterat ärendet, och enligt NRK står de fast vid stavningen Kjernfjell, eftersom detta anses stämma bäst med namnets uttal och upphov.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x