Carola Wallstål, verksamhetschef vid Arjeplogs Hälsocentral, berättade om samverkan och förebyggande hälsoarbete, två viktiga delar av framtidens vård.

Med en befolkning som minskar i antal och ökar i ålder står vården inför stora utmaningar, i Arjeplog såväl som i Norrbotten. Personalrekrytering kommer att bli allt svårare.

– Vi vet var vi är på väg, och vi intensifierar arbetet med samverkan och förebyggande insatser, sa Carola Wallstål, verksamhetschef vid Arjeplogs Hälsocentral.

Region Norrbotten och Arjeplogs kommun bjöd in allmänheten till ett möte om framtidens vård, och uppslutningen blev god.

Från Region Norrbotten presenterades en undersökning med statistik som visar att vi i Arjeplog egentligen har det ganska bra. Vi är trygga, vi är inte stressade och lika många killar som tjejer uppnår kunskapskraven i grundskolan.

Men undersökningen visar också att det är vanligt med övervikt, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och att det finns en hög andel barn med utländsk bakgrund i ekonomiskt utsatta hem.

Carola Wallstål informerade om de förändringar som nu är aktuella vid Arjeplogs Hälsocentral.

– Vi kommer att öppna för tidsbokning på webben, och vi ska ha en Lätt-akut, där man får fylla i en anamnes digitalt innan besöket. Vi har också redskap för digitala vårdplaneringsmöten, och ska komma igång med det.

Carola Wallstål, liksom övriga representanter för Regionen, framhöll vikten av förebyggande hälsoarbete.

– Anställ en tandhygienist inom äldrevården, föreslog Agneta Abrahamsson. Vi blir allt fler äldre, och tandhälsan blir allt bättre. Det handlar inte längre om att ta ut proteser och borsta under kranen, idag har många äldre kvar sina egna tänder, eller bryggor, och vi måste kunna ta hand om det.

Mötesdeltagarna tryckte också på vikten av att läkare ska finnas tillgänglig, och påpekade att OBS-platserna är saknade.

Carola Wallstål informerade om att vård finns tillgänglig dygnet runt, och att man utökat läkartiden inom hemsjukvården, för att svårt sjuka ska kunna stanna hemma istället för att behöva åka iväg.

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x