Dainakbron, som togs i bruk 1940, beskrivs i kommunens översiktsplan som ”Arjeplogs Golden Gate-bro”. Det är länets enda hängbro i det statliga vägnätet. Från och med den 15 oktober är den stängd för trafik. (Arkivbild)

Dainakbron är nu stängd för trafik. Beslutet fattades med omedelbar verkan efter den senaste inspektionen. Skicket på bron har försämrats snabbare än beräknat, och säkerheten kan inte längre garanteras.

– Det är beklagligt. Vi är medvetna om att boende i området drabbas, och försöker både hitta tillfälliga lösningar för att underlätta för dem, och skynda på processen med att få en ny bro på plats, säger Helene Eriksson, regionaldirektör vid Trafikverket.

Sedan 1940 har Dainakbron gjort det möjligt att passera sundet mellan Aisjaur och Fluka längs väg 625 väster om Arjeplog.

Bron, som är en hängbro, har ett spann på cirka 100 meter och är för smal för att tillåta mötande trafik.  För ett antal år sedan konstaterades att bron har ett flertal skador, balnd annat på hängkablarna och hängarna, och bärigheten sänktes från 12 till 6 ton, vilket medförde att i princip ingen lastbilstrafik tilläts.

Säkerheten kan inte längre garanteras. Därför har Dainakbron stängts med omedelbar verkan. (Arkivbild)

Trafikverket har utfört täta kontroller av bron, och vid den senaste inspektionen upptäcktes att skadorna förvärrats kraftigt. Därför beslutades om en omedelbar stängning av bron.

– Det blev en snabbare stängning än vi räknat med. Tidens tand, brons tekniska livslängd, i kombination med att för tunga fordon passerat har gjort att skadorna snabbt förvärrats, säger Helene Eriksson.

Beslut om att ersätta den gamla Dainakbron med en ny bro har redan fattats, och finansieringen är klar. Men alla tillstånd är inte klara, och från Trafikverkets sida vill man inte ange något datum för vare sig byggstart eller när en ny bro kan vara klar att tas i bruk. Byggstart har tidigare angetts till 2021. Trafiken hänvisas tills vidare via Laisvall.

– Vi ska jobba för att tidigarelägga byggstarten, och försöka skynda på processen med att få de tillstånd vi behöver. Vi tittar också på möljigheter att åtgärda andra befintliga vägsträckor för att minska den vägförlängning det innebär att åka via Laisvall, men det arbetet har precis inletts så idag kan jag inte säga något om vilka förutsättningar som finns, säger Helene Eriksson.

Dainakbron. Ett landmärke som finns omnämnt i bland annat Länsstyrelsens inventering av värdefulla broar i Norrbottens län, och är den enda hängbro som finns i det statliga vägnätet. Bron ska nu rivas och ersättas av en ny. (Arkivbild)

Den nya bron kommer att placeras på samma plats som den gamla och ha högsta bärighetsklass. Den kommer att ha plats för mötande trafik.

Konstruktionen blir en stålbalksbro, med fyra stöd, varav två i vattnet. Vägen i anslutning till bron kommer att breddas på båda sidor av den nya bron. Förutsättningarna för båttrafik kommer inte att förändras, förutom under byggtiden.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x