Årets arjeplogare – en ny utmärkelse som kommer att delas ut i samband med nationaldagsfirandet varje år med start 2020. Kommunfullmäktige beslutade bifalla ett medborgarförslag om att uppmärksamma personer som gjort något bra för kommunen.

 Allmänheten ska ha möjlighet att föreslå enskilda personer eller grupper till utmärkelsen, och kommunfullmäktige utser pristagaren.

Denna text har uppdaterats 20191029. I den första versionen uppgavs felaktigt att utmärkelsen skulle bestå av 5 000 kronor. Det var en del av tjänstemannaförslaget som inte ingick i fullmäktiges beslut. Arjeplognytt beklagar misstaget. 

Medborgarförslaget anmäldes vid fullmäktige den 29 oktober 2018. Idag, nästan exakt ett år senare, togs beslutet. Ledningsgruppen ska nu ta fram kriterier för priset, och presentera dessa för kommunstyrelsen innan årets slut.

Det blev ett debattfritt fullmäktigemöte, med få frågor och kommentarer från ledamöterna. Kommunstyrelsens ordförande Britta Flinkfeldt tog till orda när delårsrapporten skulle godkännas. Hon gjorde en koppling till budgeten för kommande år, som görs enligt den så kallade prislappsmodellen.

– Ett av de stora tricken är att göra jämförelser. Hur ska man kunna veta om en verksamhet får rätt budget? Det faktum att en verksamhet hade 60 miljoner i fjol och får 63 miljoner i år säger ju inte att det är rätt belopp. Verksamheten kanske ska ha 50 miljoner eller 70 miljoner. I det arbete vi nu lagt ner blir det ganska tydligt vad vi gör och vi kan peka ut var vi har våra stora utmaningar, sa hon.

Ett exempel hon nämnde som en stor utmaning är kollektivtrafiken, och ett annat exempel är skolan, framför allt då gymnasiet.

– Jag hoppas och tror att vi alla är överens om att vi ska ha en gymnasieskola. Men vi behöver göra organisatoriska förändringar och jobba tillsammans med andra gymnasieskolor för att komma in i en mindre kostym. Förskolan är också ett bekymmer, vi har betydligt mindre grupper där än andra kommuner, och det behöver vi se över.

Britta Flinkfeldt berörde även bredbandsutbyggnaden. Det är två år sedan hon skrev under avtalet med Telia om fiberutbyggnad till byarna i Arjeplogs kommun.

– Vi har inte upplevt att de har levererat i den utsträckning som avtalet säger, men nu ser vi att saker börjar hända. Förhoppningsvis ser vi att arbetet med de första byarna börjar nästa sommar.

Albert Lestander kommenterade sjuktalen som anges i delårsrapporten.

– Det är förskräckligt när man ser att sjuktalet för personal under 29 år är 11,5 procent, sa han.

Anna Kaltenegger informerade om att man tittat på dessa siffror och att man ska undersöka orsaken.

– Vi har gjort ett frågeformulär, och tanken är att intervjua alla medarbetare under 35. Men det här är inte något specifikt för Arjeplog, det ser ut så här på andra ställen också, sa hon.

Fullmäktigebeslut i korthet:

– Kommunens befintliga VA-verksamhetsområde utökas med det nya bostadsområdet vid Lugnetvägen, samt på Junibacken i Adolfström.

– Detaljplanen för del av Hällbacken 1:4 och 1:5 antogs av kommunfullmäktige. Planen skapar möjlighet för totalt 14 nya fritidshusfastigheter fördelat på fyra olika områden längs Laisälvens strandkant.

– Arjeplogs kommun ingår borgen för Inlandståget AB för ett lånebelopp på 1 miljon kronor. Kommunen är en av 19 delägare i bolaget. Borgen beviljas med förbehållet att de motorvagnar som pengarna ska användas till hålls försäkrade under hela åtagandetiden.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x