Provsvar tyder nu på ännu ett fall av CWD/avmagringssjuka på älg. Denna gång på en älgko skjuten på Renberget i närheten av Arjeplogs samhälle.

Beskedet kommer från Jägareförbundet Arjeplog Jaktvårdskrets.

– Jag känner en stor sorg över detta, men det bekräftar hur viktigt det är att vi fortsätter med provtagningen så att sjukdomen kan kartläggas, säger Elisabet Lestander, ordförande i Jägareförbundet Arjeplog Jaktvårdskrets.

Det var sent på tisdagseftermiddagen som beskedet kom till jaktlaget. Provsvar visar på CWD, och de avråddes från att äta köttet. Elisabet Lestander valde då att gå ut med informationen på Jägareförbundet Arjeplog:s facebooksida. Varken Statens Veterinärmedicinska Anstalt eller Jordbruksverket har i skrivande stund publicerat någon officiell information på sina hemsidor. Från SVA meddelade pressekreteraren under tisdagskvällen att analyserna inte är slutgiltigt klara, och att mer information kommer imorgon.

– SVA utför provtagningen, och om provsvaret är negativt meddelar de jaktlaget direkt. Om svaret är positivt ska de meddela detta till Jordbruksverket, som då tar över ärendet, säger Elisabet Lestander. Vi fick beskedet sent på eftermiddagen, och har inte så mycket information. Men jag har fått muntligt bekräftat att provet från en älgko som skjutits förra veckan var positivt, att man ännu inte vet vilken typ av CWD det rör sig om och att vi kommer att få mer information så snart det finns någon.

I samband med provtagningen ska även älgens käke skickas in. Detta för att kunna åldersbestämma djuret. De två CWD-fall som tidigare konstaterats gällde 16 år gamla älgkor, och tros vara en icke smittsam variant av sjukdomen.

– Proverna skickas inte i samma kuvert, och kommer kanske inte fram till SVA samtidigt. Käkarna blir ju skrymmande post. Men i det här fallet vet jag att de skickats iväg samtidigt, och jag hoppas att de snabbt hittar dem så att vi kan få en säker åldersbestämning, säger Elisabet Lestander.

Elisabet Lestander tillhör det jaktlag som jagar på Renberget. Där är förstås frågorna många.

– Jag var inte med på jakten den här dagen, men de som var med har inte uppfattat att den här kon hade sjukdomssymptom. Vi har styckat, delat och malat den här kon, men vi vet inte hur vi ska rengöra slakteriet, och den utrustning som använts. Den informationen ska vi få imorgon. Med största sannolikhet ska också alla delar av älgen skickas in, så det blir förmodligen att samla ihop allt, även slaktavfallet, säger hon.

Någon anledning att avbryta jakten eller avvakta med fortsatt jakt tills ytterligare provsvar och information kommit ser Elisabet Lestander inte.

– Nej, vi ska jaga precis som vanligt. Det jag vill säga till jägarna är att det är mycket viktigt att vi skickar in prover, även om det är besvärligt. Sjukdomen måste kartläggas. Både jag och Dan Marklund har sagt att vi ställer upp och hjälper till om någon har frågor om hur man gör. Men jag känner en stor, stor sorg över det här, säger hon.

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x