Prydlig pärlemorfjäril. En av de fjärilsarter som hittades på flera av de områden som inventerades. Lotta Lestander var en av deltagarna i det första fjärilsinventeringslägret i Arjeplog.

Pärlemorfjärilar, blåvingar, myrvisslare och fjällbastardsvärmare. Det är några av de totalt 16 olika arter som hittades under det första fjärilsinventeringsläger som ordnats i Arjeplogs kommun.

– Det är roligt att se hur intresset för fjärilar växer, vi har stora områden att utforska och inventera, säger Leif Björk, ordförande i föreningen Fjärilar i Pite Lappmark.

 

Föreningen bildades för ett år sedan, och har, med stöd av Göran Gustafssons stiftelse, startat ett forskningsprojekt i Pite Lappmark. Det handlar om att dokumentera vilka fjärilsarter som finns här och deras utbredning.

– Vårt mål och syfte med föreningen är att öka intresset för och kunskapen om dagfjärilar, och detta projekt är, liksom inventeringslägret, ett led i det arbetet.  säger Leif Björk.

 

 

Flera av deltagarna i inventeringslägret hade aldrig letat efter fjärilar tidigare. Leif Björk, som inventerat fjärilar i flera år, förklarade hur man använder håv och burk för att fånga och identifiera fjärilar utan att skada eller döda dem.

Som vanligt vid exkursioner ute i naturen finns också mycket annat att upptäcka och se. Förutom fåglar väckte bland annat en ödla, en blå jungfrutrollslända, gäddyngel i en vattensamling i en myr, och naturligtvis växter i både skog och vägkant deltagarnas intresse.

Lägret sträckte sig över fem dagar, fredag till tisdag. Ett par av deltagarna var med hela tiden, andra bara en eller ett par dagar.

– Det har varit fantastiskt roligt, jag har lärt mig mer om både växter och fjärilar och vill lära mig ännu mer, säger Lilian Johansson, en av de som var med alla dagar.

 

 

Vädret var inte optimalt för fjärilsinventering, och det blev inte så många fjärilsfynd som arrangörerna hoppats på. Men totalt kunde sexton olika fjärilsarter identifieras och rapporteras inom ramen för projektet.

– För mig var det en höjdpunkt att hitta en ny lokal av bäckpärlemorfjäril, säger Leif Björk. Det var också kul att se myrvisslaren.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x