En planerad skogsavverkning vid Lill-Skarja, sydväst om Arjeplog, avbröts på tisdagsmorgonen efter protester från organisationen Skydda Skogen, Maskaure sameby och privatpersoner som fanns på plats i avverkningsområdet.

– Det här är en delseger för oss, absolut. Men vi vill ha upp frågan om Sveaskogs avkastningskrav på en högre nivå, säger Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen.

Sveaskog gjorde avverkningsanmälan för området 2016. I ett pressmeddelande från Skydda Skogen sägs att man, tillsammans med 11 andra organisationer, i mars månad skickade ett brev till Sveaskog med krav om att skogen vid Lill-Skarja, och andra äldre skogar med höga naturvärden, måste få ett långsiktigt skydd. I pressmeddelandet sägs också att länsstyrelsen i Norrbottens län vid upprepade tillfällen begärt att Sveaskog ska vänta med avverkning av skogen vid Lill-Skarja tills områdets naturvärden har inventerats.

– Vid påsk fick vi besked om att avverkningen skulle påbörjas, trots att länsstyrelsen begärt att man ska avvakta med den. Länsstyrelsen vill göra en inventering för att se om det här området är skyddsvärt, säger Elin Götmark.

När representanter för Skydda Skogen och för Maskaure sameby nåddes av beskedet att avverkningen skulle starta skrev de ett gemensamt brev till Sveaskog, med en vädjan om att avverkningsanmälan ska dras tillbaka.

“Den avverkningsanmälda skogen utgörs av en grandominerad gammal barrblandskog med visst lövinslag. Skogen är tydligt skiktad. Skogen ligger inom Maskaure sameby och är en viktig renbetesmark. Den gränsar i söder mot ett några år gammat hygge där samma typ av naturskog tidigare vuxit. Detta hygge har markberetts och kommer därmed att under decennier vara otjänligt som renbetesmark.

Maskaure skogssameby är mycket angelägen om att skogen ska sparas. Den är tillsammans med närliggande område viktig även som kalvningsland. Vid snörika vintrar är området ovärderligt då det kuperade landskapet tinar tidigt på våren. Området är hänglavsbärande och skyddar renkalvarna under sina första veckor i livet innan andra områden tinat.”, sägs i brevet.

Enligt pressmeddelandet åkte två “skogsengagerade privatpersoner” ut till området som skulle avverkas och tältade där. De väcktes på morgonen av lastbilen som kom med skördaren.

– Det var inget dramatiskt som hände där, de här personerna pratade med maskinföraren som ringde sin chef, och så kom beskedet att de skulle vänta med avverkat. Vi kommunicerar med Sveaskog, och vi hoppas att det här området blir ett reservat. Vi vill också ha en förändring av Sveaskogs avkastningskrav, så att de kan göra andra prioriteringar. Bolaget ägs av hela svenska folket, och det finns många undersökningar som visar att vi vill bevara skyddsvärd skog och ha kvar den biologiska mångfalden.  säger Elin Götmark.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x