Hur går det till när en elev ska avhysas från elevhemmet på grund av uteblivna hyresinbetalningar?

Den frågan ville Albert Lestander ha svar på vid måndagens fullmäktigesammanträde, när kommunens Policy för krav och sanktioner skulle fastställas. Han efterlyste också en dokumentation över rutinerna när en omyndig person ska avhysas.

– Visst ska vi ha in våra pengar, men det kanske inte är elevens fel om hyran inte betalas. Kontaktas föräldrar eller socialen innan vi kastar ut en omyndig elev?, undrade han.

Policyn reglerar förfaringssätt och ansvar när en kund inte betalar en faktura. Om exempelvis en faktura för VA eller fjärrvärme inte betalas trots inkassokrav ska kommunen avbryta eller reducera leveransen till kunden.

Om hyra ej erläggs ska avhysning ske enligt bestämmelser i hyreslagen.

För hyra av boende på elevhem anges följande:

”Vid utebliven betalning från boende på elevhemmet ska individen avhysas. Avhysningen ska ske enligt gällande avtal av elevhemsföreståndaren.”

– Policyn är skriven utifrån lagen, och lagen gör inte skillnad på om hyresgästen är myndig eller inte. Men givetvis ska skolan ta kontakt med vårdnadshavaren, sa Anna Karlsson, handläggare av ärendet.

Policyn fastställdes utan något ändringsförslag eller fortsatt debatt och de totalt 23 punkterna på kommunfullmäktiges dagordning avklarades på mindre än en timme.

Socialchef Robert Cortinovis berättade om det nya LSS-boendet i Lugnetskolan.

– Vi har två boende där just nu, och annonserar för att locka hit andra. Just nu handlar arbetet om att flytta in och komma igång med dagverksamhet för våra boende, antingen i vår kommunala verksamhet eller ute hos företag eller föreningar. Vi kommer också att fortsätta jobba med utemiljön, den är inte klar ännu.

Redovisningschef Nina Laestander informerade om det nya sättet att arbeta med budget.

– De pengar vi får beräknas på vad verksamheter borde kosta utifrån en genomsnittlig kvalitet och de förutsättningar som finns i Arjeplog. Sedan har vi en högre skattesats här än i riket i snitt, då blir det lite pengar över. De pengarna öronmärks till politiska prioriteringar. Det kan vara till exempel ekologisk mat eller rätt till heltid för alla. Helt enkelt det som är mer än genomsnittlig kvalitet.

Fullmäktige fastställde taxan för elbilsladdning vid kommunens parkeringsplatser till 600 kronor per månad.

Någon ersättare för socialdemokraten Rickard Jilläng, som begärt entledigande från sina uppdrag bland annat som ersättare i kommunstyrelsen, ledamot av Allmänna utskottet, ordförande i Miljö-, bygg och räddningsnämnden och ledamot i krisledningsnämnden utsågs inte vid detta fullmäktige. Frågan återkommer vid nästa sammanträde.

Laila Lundgren Sundström, centern, valdes som kommunens huvudman i Sparbanken Nord.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x