070-344 20 23

Stina Renberg arbetar med ett stort konstverk i en av Iglootel:s två barer. Syftet är att göra folk intresserade av och medvetna om vad som skett och sker på Nasafjäll.

Snart slås, eller rättare sagt skottas, dörrarna upp för årets version av Iglootel, ett hotell fyllt av konst, allt skapat av snö och is.

Som första lokala konstnären i Iglootel jobbar nu Stina Renberg med utsmyckning av en igloo-bar, och hon har valt att illustrera det som har skett och sker i nutid på Nasafjell ur tre olika perspektiv, det samiska, det miljömässiga och det hälsomässiga.

– Jag vill väcka folks medvetande om det som är på väg att ske där, det råder en skrämmande mediatystnad om de nya gruvplanerna, säger hon.

Iglootel – ett hotell byggt av snö och fyllt med konst, denna säsong med fri tolkning av temat migration och förflyttning.

Det är femte året i rad som Iglootel byggs upp vid Krajas sommarreception. Årets bygge är något försenat, men öppnar inom kort, och kommer precis som tidigare år att erbjuda bland annat tio olika igloo-rum för övernattning och en spa-avdelning med badtunnor och bastu.

Planlösningen skiljer sig förstås från tidigare år, liksom det övergripande temat för konsten. Årets tema är migration och förflyttning, som vanligt med stor frihet för egna tolkningar.

 

Konstnären Stina Renberg står för utsmyckningen i en av Iglootels två barer.

– Det som har skett och är på väg att ske ännu en gång på Nasafjell tvingar fram förflyttningar, inte minst när det gäller samebyarnas verksamhet. Det framhålls att gruvbrytningen skapar utveckling och arbetstillfällen i trettio år, men det är trots allt en väldigt liten tidsrymd, området och miljön påverkas negativt under betydligt längre tid, säger Stina Renberg.

En del av hennes konstverk är gjort utifrån ett foto som publicerades i Arjeplognytt efter manifestationen på Nasafjell i juni 2018. Det är en bild av ett symboliskt monument som sattes upp i moratoriet för att synliggöra och hedra de samiska rättigheterna på Nasafjell.

 

En annan del av hennes konstverk utgörs av en ren, och en tredje del av en martall. I den igloo hon utsmyckar, en av Iglootels två barer, kommer också fotografier infrusna i is att finnas, liksom de kemiska beteckningarna för bly och arsenik samt information om hur de två ämnena påverkar vår hälsa.

 

I området vid den gamla silvergruvan är vattnet fortfarande, efter snart 400 år, odrickbart på grund av höga halter av just bly och arsenik.

– Nasafjell har en sårig historia, och den angår oss alla. Fjället står inför hot om ännu ett intrång och ännu en miljökatastrof.

 

 

Under uppbyggnaden av Iglootel har grupper av besökare med guide fått möjlighet att se hur ett hotell av snö blir till, och hur konstnärerna arbetar med utsmyckning av de olika igloorummen. Stina Renberg berättar om en grupp med tyska besökare som stannade till och tittade länge på hennes arbete.

– Guiden förklarade bakgrunden till mitt konstverk. En av kvinnorna frågade “vem vinner?”. Jag svarade att det får historien tala om, men tillade att det tidigare har varit svårt att som liten grupp vinna mot stora ekonomiska intressen. Det blev tyst i gruppen, sedan gick de vidare. Efteråt kom guiden tillbaka och berättade att gruppen velat ge pengar för att hjälpa lokalbefolkningen att skydda sitt fjäll.

Iglootel är ett samarbete mellan det tyska flygföretaget FlyCar och Silver Resort i Arjeplog. Hotellet, som också kan beskrivas som en unik konstutställning med konst skapad av Stina Renberg och konststuderande från Aaschen, vänder sig till både lokalbefolkning och besökare i kommunen. Förutom boende och after work erbjuds guidade visningar och möjlighet att boka in sig för egna arrangemang.

– Den lokala kontakten och förankringen är viktig för oss, och jag hoppas att vi får ännu fler besökare från lokalbefolkningen denna säsong, säger Andrea Fritsche, platschef för Iglootel.

 

Länk till artikeln som publicerades i Arjeplognytt i anslutning till manifestationen på Nasafjell i juni 2018 finns här.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x