FOTO: Maria Söderberg. Silvermuseet/INSARC planeras bli navet i en satsning på att ta tillvara de möjligheter skyddade naturområden ger. Utvecklingsplanen presenterades av Ingela Bergman för fullmäktigeledamöterna.

De skyddade naturområden som finns i Arjeplog kan ge nya möjligheter till utveckling och arbetstillfällen. Ingela Bergman, Silvermuseet, lyfter fram den amerikanska nationalparken Yosemite som ett gott exempel på hur det kan se ut.

-Det finns en utvecklingspotential som är outnyttjad i både Sverige och Norden, och vi kan nå långt i det här, sa hon när hon inför fullmäktige informerade om verksamheten och planerna vid Silvermuseet/INSARC.

I Arjeplogs kommun finns 25 naturreservat, 7 Natura 2000-områden, 2 ekoparker och 1 nationalpark.

-Är det någon av er som har besökt Nimtek? Där får man navigera mellan hålen i vägen. I Reivo möttes jag av skyltar som pekar rakt in i en gran. De här skyddade områdena är inte speciellt tillgängliga för varken oss eller för turister, och här finns mycket att göra, menar Ingela Bergman.

Arjeplogs turistbyrå inryms i Silvermuseet, och Ingela Bergman berättar att besökarna som kommer till kommunen frågar efter information om vår natur, kultur och historia.

-De som kommer hit är inte ute efter tomteturismen i Rovaniemi. De vill veta mer, de vill uppleva och lära sig något. Vi har många skyddade områden i kommunen, och varje litet område kan addera upplevelsen. När man varit i ett av reservaten kan man gå till ett annat och lära sig mer.

Hon beskrev kort hur man arbetar i Yosemite.

-Där finns en stor tillgänglighet och ett enormt välutvecklat program, man satsar även på tillgänglighet för döva. Man tänker i varje led, på alla aspekter av tillgänglighet, och man har ett utbildningsprogram kopplat till nationalparksförvaltning.

Ingela Bergman nämnde även Finlands satsning på tillgänglighet och natur.

-I Finland har många nationalparker fått en uppryckning. De har satsat mycket på arkitektur, de har tolkat EU-reglementet på ett annat sätt än vi gör i Sverige, och därför har detta blivit möjligt. Man har personal vid frontdisken, personal som jobbar med underhåll av spångar och eldplatser och man har guider. Men man saknar forskare. Där har vi möjlighet att nå ännu längre.

Den framtidssatsning som Ingela Bergman presenterade kräver en utbyggnad av Silvermuseet, och den beräknas kosta 40 miljoner kronor.

-Vi behöver en ordentlig reception och ett konferensutrymme med plats för hundra personer. Personalen behöver arbetslokaler och vi behöver lokaler för pedagogisk verksamhet. Vi har jobbat för det här under ett antal år, och presenterat det för länsstyrelsen. Jag känner att det finns stöd för vår idé, och tror att vi kommer att ro iland det.

Vid frågestunden för fullmäktigeledamöter tog Ola Holmström, Vänsterpartiet, upp frågan om anmälan av bisysslor. Kommunanställda har uppmanats att rapportera in sina bisysslor till arbetsgivaren, och även husuthyrning anses som bisyssla.

-Frågan om bisysslor är en het potatis i mångas munnar, och min fråga är om det är rimligt att skicka ut de här frågeformulären, och om alla kommunanställda ska svara på dem, undrade han och vände sig till kommunalrådet Britta Flinkfeldt.

-I grund och botten är det här inte en fråga för politiken, utan för verksamheten. Men det jag kan säga är väl att bakgrunden till att vi gör det här är att vi har haft bekymmer på anställningssidan. 99,9 procent av ansökningarna kommer att beviljas, det är jag övertygad om. Sedan tycker jag att du ska vända dig till personalchefen för att diskutera det här ärendet, svarade hon.

Fullmäktigebeslut i korthet:

– kommunfullmäktige sa ja till nyupplåning av hundra miljoner kronor under 2019 för planerade investeringar.

– fullmäktige sa ja till att avsätta 650 000 kronor för förankring av huvudbyggnaden och flytt av komplementbyggnad på fastigheten Rattik 1:19. Huvudbyggnaden utgörs delvis av en husbåt, och för tjugo år sedan fick dåvarande fastighetsägare bygglov för att bygga ut och om sin husbåt till en permanent bostad. Skellefteälvens Vattenregleringsföretag har med tanke på dammsäkerheten ifrågasatt byggnadens placering, och eftersom bygglovet gavs på felaktiga grunder kommer kommunen nu att stå för kostnaderna för de åtgärder som krävs.

– fullmäktige har inget att invända mot att Stiftelsen Arjeplogshus säljer fastigheten Slagnäs 3:10 för 100 000 kronor.

– kommunalt partistöd för 2019 betalas ut enligt följande: Socialdemokraterna (9 mandat) 150 000 kronor. Vänsterpartiet (6 mandat) 105 000 kronor. Centerpartiet (4 mandat) 75 000 kronor. Liberalerna (2 mandat) 45 000 kronor.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x