De tre OBS-platser som finns i Arjeplog försvinner vid årsskiftet. Istället kommer läkare att finnas i beredskap dygnet runt.

-Vi har en påse pengar som ska räcka, och måste se till hur vi kan ge kommunens invånare den bästa vården inom de ekonomiska ramar vi har. Vi har valt att prioritera det akuta omhändertagandet, säger Carola Wallstål, verksamhetschef vid Arjeplogs Hälsocentral.

Beskedet att OBS-platserna försvinner kom i ett pressmeddelande från Region Norrbotten under onsdagen. Det avtal som funnits mellan region Norrbotten och Arjeplogs kommun upphör den 31/12, och trots förhandlingar har parterna inte kommit överens. I pressmeddelandet säger Anna Alm Andersson, chef för division Närsjukvård att det blir för dyrt att fortsätta köpa tjänsten av kommunen.

I förhandlingarna har Arjeplogs kommun krävt att regionen ersätter de ökade kostnader det innebär att hyra in sjuksköterskor till OBS-platserna.

-Vården och OBS-platserna är regionens ansvar. De har bett oss att ordna verksamheten, och det har vi gjort under ett antal år. Men nu är kostnaderna större än intäkterna, och vi ska inte behöva använda kommunala skattemedel för att betala en landstingsverksamhet, det är ju samma sak som att arjeplogarna ska betala skatt två gånger, säger kommunalrådet Britta Flinkfeldt.

I pressmeddelandet sägs också att vården för patienterna är säkrad även efter årsskiftet.

-Det är inte så att vårdplatser försvinner, den som behöver en vårdplats kommer att få det på andra ställen i regionen. Det finns vårdplatser i Arvidsjaur som inte nyttjas fullt ut, och det kan hända att patienter får längre vårdtid i Piteå eller Sunderbyn, säger Carola Wallstål.

Carola Wallstål berättar om en utredning som gjorts, som visar att beläggningen på OBS-platserna i Arjeplog varit cirka 50 %.

-Jag vill också säga att det är inte frågan om en permanent nedläggning, utan en paus. Tanken och förhoppningen är att rekryteringen av fast personal ska bli lättare och att vi ska hitta en bra lösning när ombyggnationen är klar och kommun och landsting samlat sin verksamhet under samma tak, säger hon.

Efter årsskiftet kommer Arjeplog att få tillbaka läkarjouren dygnet runt. Den försvann för några år sedan, bland annat med motiveringen att det var svårt att rekrytera läkare. Idag är beredskap dygnet runt ett argument för att underlätta rekryteringen.

-Jag uppfattar att det är så. Det vi har sett är att de läkare som kommer hit har en benägenhet att vilja jobba mer, och gärna på obekväm tid. Just nu har vi inhyrda läkare här, efter årsskiftet har vi en tillsvidareanställd på deltid, säger Carola Wallstål.

Carola Wallstål säger också att indragningen av OBS-platser inte handlar om en besparingsåtgärd, utan är ett sätt att klara av verksamheten inom de budgetramar som finns.

-Vården ska vara så bra och trygg som möjligt, och vi har valt att prioritera det akuta omhändertagandet.

Britta Flinkfeldt kommer att fortsätta jobba för att det ska finnas OBS-platser i Arjeplog.

-Jag är glad för att vi får ha läkare i beredskap dygnet runt, en fungerande akutsjukvård är viktigt för att man ska känna trygghet. Men trygghet handlar inte bara om att rädda liv. Indragningen av OBS-platserna påverkar folks vardag på ett annat sätt. Jag har själv haft min pappa inlagd på OBS-plats i Arjeplog, och det betydde mycket för både honom och oss andra att barnbarnen kunde springa in och säga hej till honom efter skolan. Jag kommer att fortsätta jobba för det här. Jag för ständigt konversationer med regionråden, och just nu även med både den gamla och den nya regionledningen, där jag trycker på, diskuterar, lägger fram fakta och ställer krav. Det kommer jag att fortsätta med, säger hon.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x