I ett medborgarförslag som skickats till kommunstyrelsen föreslås en regel som innebär att snö från gator och vägar inte får lämnas i infarter.

Förslagsställaren anser att snöröjningsrutinerna för de gator och vägar som kommunen ansvarar för idag innebär att infarter fylls med kommunens snö. “Rutinen är icke stämningshöjande och bör utgå…”, sägs i medborgarförslaget. Dessutom menar förslagsställaren att hela hanteringen kan misstänkas vara i strid med lagen om förbud mot diskriminering.

“Med ändamålsenlig utrustning blir ökade kostnader och tidsspill försumbara. Kostnaden för kommunal och privat snöröjning sammantaget kan t.o.m. bli lägre.”, sägs i medborgarförslaget.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x