Lotten fick avgöra när fullmäktiges ordförande skulle utses. De två föreslagna, Mats Abrahamsson (S) och  Elisabeth Bramfeldt (V), fick nio röster vardera i en sluten omröstning. Tre ledamöter röstade blankt.

Efter lottningen stod det klart att Mats Abrahamsson fortsätter som ordförande för kommunfullmäktige. Elisabeth Bramfeldt utsågs till 1:e vice ordförande, och Veronica Burman (S) till 2:e vice ordförande.

Britta Flinkfeldt valdes, med fyra rösters majoritet, till ordförande för kommunstyrelsen. Hon fick 12 röster och motkandidaten Albert Lestander fick 8 röster. En ledamot röstade blankt.

Vid fullmäktigesammanträdet valdes följande personer till ledamöter i styrelser och nämnder för mandatperioden 2019-2022:

Kommunstyrelsen: Britta Flinkfeldt (S), Mari-Teres Ögren (S), Christina Wallström (S), Görgen Åberg (S), Albert Lestander (V), Inger Holgersen (V), Erik Grähs (V), Joakim Renström (L), Sten-Åke Nilsson (C),

Allmänna utskottet: Britta Flinkfeldt, Rickard Jilläng och Albert Lestander.

Sociala utskottet: Christina Wallström, Mauricio Puga och Erik Grähs.

Barn- och utbildningsutskottet: Marie-Teres Ögren, Görgen Åberg och Jeanette Ranfjäll.

Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden: Rickard Jilläng (S), Mauricio Puga (S), Erik Grähs (V), Per Lampinen (L), Sten-Åke Nilsson (C). Ordförande Rickard Jilläng, vice ordförande Sten-Åke Nilsson.

Styrelsen för Stiftelsen Silvermuseet:  Lars Holmgren (opolitisk), Albert Lestander (V), Johan Hermansson (C).

Styrelsen för stiftelsen Arjeploghus: Hasse Larsson (S), Kjell Marklund (S), Albert Lestander (V), Alf Sundström (L), Sten-Åke Nilsson (C). Ordförande Hasse Larsson, vice ordförande Albert Lestander.

Handikapp- och Pensionärsrådet: Christina Wallström och Rickard Jilläng.

Styrelsen för Fonden för Arjeplogs Ungdom: Görgen Åberg.

Styrelsen för näringslivsbolaget Argentis AB: Britta Flinkfeldt (S), Albert Lestander (V).

Representant i vägsamfälligheterna: Marlene Jonsson Nord.

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x