Tunneln genom Tjernfjellet, mellan den norska gränsen och E6, beräknas vara klar för allmän trafik om ett år.

Arbetet med tunneln genom Tjernfjellet pågår för fullt, och även om en del förseningar uppstått så räknar projektledaren Arild Hegreberg fortfarande med att tidsramarna ska hålla och att tunneln ska stå klar för trafik hösten 2019.

-Det har inte bara varit enkelt hela tiden, vi har jobbat med tätning i flera månader för att hejda vatteninträngning. Men jag räknar med att allt är klart till nästa höst, säger han.

 

Efterlängtad tunnel. När Tjernfjellstunneln öppnats, stängs den gamla vägen över fjället för biltrafik.

Passagen över Tjernfjellet är, framför allt vintertid, svår på grund av brant stigning i kombination med att vägen är smal och har tvära kurvor. Trafikmätningar som gjorts visar att andelen tunga fordon är cirka 26 procent. Önskemål och krav om en tunnel har funnits länge, och under vårvintern 2016 inleddes arbetet, med statlig finansiering.

Två år senare, den 20 februari i år, efter att ungefär trettiofem tusen lastbilslass med sten fraktats ut från berget kom genomslaget. Samferdselminister Ketil Solvik-Olsen tryckte på knappen som avfyrade 800 kilo sprängämnen inne i berget, och arbetet gick därmed in i en ny fas.

Tunneln är cirka 3,3 kilometer lång, 8,5 meter bred och har 4 % stigning. Just nu pågår upphandling av bland annat belysning, ventilation och installation av säkerhetsutrustning, och det praktiska arbetet med detta kommer att inledas i början av nästa år. Bland annat kommer kamerautrustning att monteras inne i tunneln.

-Stort fokus läggs på säkerheten, och kameraövervakning blir vanligare och vanligare. Det blir inte full kameratäckning i hela tunneln. Men om en olycka sker kan Vegtrafikksentralen via kameran se om det exempelvis finns rök i tunneln, säger Arild Hegreberg.

Arbetet med att bygga tunneln har haft väldigt liten inverkan på trafiken längs den befintliga vägen över Tjernfjellet. Vid enstaka tillfällen har trafiken stoppats upp på grund av sprängning, men några längre köer har enligt Arild Hegreberg inte uppstått. Ett örnbo i närheten av tunneln har inneburit att entreprenören ålagts ta särskild hänsyn under häckningsperioden, men detta var känt från början och arbetet har planerats utifrån dessa förutsättningar.

Östra infarten till den nya tunneln genom Tjernfjellet.

När tunneln öppnats för trafik kommer den gamla vägen att stängas av för biltrafik, och rekommenderas som cykelväg sommartid.

Hur den nya tunneln kommer att påverka mängden tung trafik över Tjernfjellet och genom Arjeplogs kommun är svårt att förutse.

-Vi antar att det blir lite mer, men det är svårt att veta hur trafiken och transporterna kommer att se ut i framtiden. Kanske kommer någon som tidigare valt gränsövergången vid Umbukta, E12, att köra över här, men jag tror inte att den här vägen är ett alternativ för de som idag kör E 10 över Björnfjell. Avståndet dit är så stort, säger Arild Hegreberg.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x