Elkem AS vill öppna ett dagbrott för utvinning av kvarts på Nasafjell. Företaget har nu ansökt om expropriation av området.

I samma område har Saltfjellet reinbeitesdistrikt, Grans sameby, Svaipa sameby och Semisjaur-Njarg renskötselrätt. Vid Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte antogs följande uttalande angående planerna på Nasafjell:

 

SÁMIID RIIKKAčOAHKKIN STAARE 2018
Uttalande om Nasafjell

Våra ursprungliga traditionella sedvanemarker utgör grunden för vår kultur, vårt samhälle, för renens välmående och vår rätt. Av kärlek till renen och våra marker förvaltar vårt folk våra liv och på så sätt vår framtid. Vår historia utgör grunden för vilka vi är och har format oss som folk.

Perioden mellan 1634 och 1702 är en mörk historia i vårt arv, men framförallt en skamfläck för staterna. Silverbrytningen som pågick under dessa år orsakade lidande för djur och människa. Våra förfäder utnyttjades under slavliknande förhållanden för att transportera silvret åt staten. Såren finns kvar, både hos oss som folk men också i naturen.

Det är för oss helt oacceptabelt det som nu återigen sker på våra marker i Nasafjell.  Kapitalister drömmer nu återigen om outtömliga rikedomar på bekostnad av våra liv, vår kultur vårt arv. Ett respektfullt förhållande till naturen är en förutsättning för mänsklig överlevnad. Det som sker nu kan inte sägas vara respektfullt, inte för naturen och inte för oss.

Landsmötet uttalar att:

Våra sedvanemarker är inte till salu.

Vi kräver att norska och svenska staten genast vidtar åtgärder för att stoppa skövlingen av vår mark.

Vi kräver att staterna respekterar vår samiska urfolksrätt till våra sedvanemarker fullt ut.

Svenska Samernas Riksförbunds Landsmöte Östersund 2018

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x