Ett fjärilsfynd på en myr vid foten av Pieljekaise, Jäckvik, förbryllade Ingela Edholm Forsberg, Lars Pettersson, Lillian Flinkfeldt och Leif Björk för en stund. Men till slut konstaterades att det rörde sig om en tallgräsfjäril på vift.

Sveriges första fjärilsförening, Fjärilar i Pite Lappmark, har nu bildats.

-Det var på tiden. Och det är roligt att det sker just här, för det är större chans att hitta spännande saker här än i södra Sverige, säger Lars Pettersson, Svensk Dagfjärilövervakning vid Lunds Universitet.

Under helgen ordnades fjärilsturer i både Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner, och flera intressanta fynd gjordes.

-Alla tycker om vackra fjärilar, och det är inte svårt att vare sig hitta dem eller lära sig känna igen de olika arterna, menar Lars Pettersson. Här kanske det finns runt trettio arter att välja på, och alla flyger inte samtidigt. Hittar man en fjäril man inte kan identifiera kan man ta en bild av den och sedan få hjälp att artbestämma den.

 

Håv, en genomskinlig burk och en fjärilsbok är bra att ha med på fjärilsutflykter. Violett blåvinge, svartringlad pärlemorfjäril och hedblåvinge var några av de arter som hittades under helgen.

Lördagen tillbringades i Arjeplogs kommun, och en grupp intresserade tittade på fjärilar bland annat i Jäckvik. Söndagen, som är De Vilda Blommornas Dag, tillbringades i Arvidsjaurs kommun, i området runt Gallejaur. I samarbete med föreningen Pite Lappmarks Flora kunde deltagarna lära sig mer om både blommor och fjärilar.

Ett naturintresse blir större och mer givande ju mer man vet om det man ser och upplever. I området runt Gallejaur uppmärksammades både fjärilar och växter under De vilda blommornas dag.

Steget

Steget från ett intresse för blommor till ett intresse för fjärilar, eller tvärtom, är inte långt. Och man behöver inte gå långt från vägen för att hitta spännande växter och fjärilar. Tvärtom, precis vid vägkanten kan man hitta överraskande saker.

Roger Marklund representerade föreningen Pite Lappmarks Flora, som ordnat utflykter i både Adolfström och Gallejaur under De vilda blommornas dag.

Det finns många olika sorters starr. Ingela Edholm Forsberg och Roger Marklund tittar närmare på en av sorterna, sumpstarr.

 

Under dagen presenterades växter i flera olika miljöer. Ängsnyckel, slåtterfibbla, kattfot, norna och ängsbräsma/kärrbräsma, för att nämna bara några.

-Det är intressant att lära sig mer om sambandet mellan växter och fjärilar, att förstå att om jag hittar den här växten, så kan jag även hitta den här fjärilen, och tvärtom, säger Roger Marklund.

Leif Björk är fjärilsinventerare i Pite Lappmark och Torne Lappmark, och nu även ordförande för den nybildade föreningen Fjärilar i Pite Lappmark.

Efter utflykten och besöken på olika platser i området runt Gallejaur, samlades sällskapet i informationsbyggnaden i Gallejaur. Här beslutades att bilda föreningen Fjärilar i Pite Lappmark. Föreningen har sitt säte i Arjeplog, och är den första föreningen i sitt slag i Sverige.

Styrelsen består av Leif Björk, Ingela Edholm Forsberg, Marianne Hofman, Fredrik Holmström och Siri Björk. Syftet med föreningen är att öka intresset för och kunskapen om fjärilar i Pite Lappmark.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x