FOTO: Peder Lundkvist. Vattenflödena steg snabbt under torsdagen och så här såg det ut sent på kvällen ett par kilometer från Baktåive mellan Arjeplog och Arvidsjaur.

De senaste dagarnas värme har satt fart på snösmältningen i Arjeplogstrakten och vattenflödena stiger snabbt på sina håll. Under natten mot fredagen rann vattnet över Silvervägen/RV95 ett par kilometer nedanför Baktåive. I samma område strömmade vägen av helt och hållet för ett antal år sedan.

Patrik Lundkvist, Arvidsjaur, var en av dem som upptäckte översvämningen sent på torsdagskvällen. Han tillkallade omedelbart sina kollegor i NCC, som ansvarar för vägunderhållet i Arvidsjaurs kommun. En infart till en skogsbilväg grävdes av för att ge vattnet möjlighet att snabbare rinna undan längs diket istället för över vägen.

 

-Det var inte lika allvarligt som den gången vägen strömmade av, men vattnet rann över vägen och det krävdes en insats för att åtgärda det och förhindra ett större problem, säger Patrik Lundkvist.

Årets vårflod är igång, men har inte nått sin kulmen i Arjeplog ännu. Peter Lindström, vd för Skellefteälvens Vattenregleringsföretag, räknar med en kraftig, dock inte extrem, vårflod i Arjeplog. Höga temperaturer ger visserligen en snabb avsmältning, men å andra sidan har snön i fjällområdet ett mindre vatteninnehåll än normalt.

-I Arjeplog har snösmältningen inte nått sin peak ännu, vi beräknar att vårfloden kulminerar i mitten av nästa vecka om väderprognoserna stämmer. De kraftiga flödena kan komma att påverka oreglerade vatten i större utsträckning än reglerade vatten. Längre ner mot kusten har kulmen passerats och här avtar avrinningen nu långsamt, säger han.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x