FOTO: Maria Söderberg. Arkeolog Lena Berg Nilsson menar att silvergruvorna i Nasa är nyckellokal för tolkningen av Sveriges gruvhistoriska kulturarv.

– Nasa silvergruvor är en nyckellokal för tolkningen av det gruvhistoriska kulturarvet.
Arkeologen Lena Berg Nilsson, som dokumenterat det gamla gruvområdet tre somrar i rad, föreläste på Historiska museet i Stockholm.
Hon berättade även att Expedition Nasafjäll nu fått stöd beviljat av Länsstyrelsen i Norrbotten för sommarens undersökning.

Det var kontrasternas afton på Historiska museet i Stockholm. Utomhus var det mer än +30 grader i skuggan. Inomhus hölls presentationen i en av de mest svala lokalerna och man kunde nästan få känslan av att bilderna med snö ytterligare sänkte temperaturen. Men för Expedition Nasafjäll, ett nätverk som bildades 2015, är Nasa ”hett”.
Arkeolog Lena Berg Nilsson, expert på gamla gruvmiljöer, menar att silvergruvorna i Nasa är nyckellokal för tolkningen av det gruvhistoriska kulturarvet i landet.
– Det är en unik plats där de fysiska lämningarna, de samtida idéerna och olika perspektiv möts.

I den förstudie som hon gjort tillsammans med arkeologerna Lennart Klang och Ola Nilsson, samt historiker Kenneth Awebro, har 350 lämningar hittills identifierats. De är ännu inte är fullständigt beskrivna eller registrerade i FMIS, Forminnesregistret.
– Hela riksintresseområdet är ännu inte inventerat med gruvhål och varp, provbrytningar, husgrunder, rösningar och bokverk.
Det återstår alltså mycket att göra för att få en bättre bild vad som hänt sedan 1630-talet.
Inför det fortsatta arbetat ansåg Lena Berg Nilsson att man måste undersöka mer om 1600-talets statsmaktssyn på samerna och samernas villkor genom de olika gruvperioderna. Dessa frågeställningar är inte minst sagt intressanta när beslut har fattats om att bedriva en ny gruva på Nasafjäll, men nu på den norska sidan. De nya gruvplanerna omfattar renbetesland för samebyar på både svensk och norsk sida.

I ett nyligen antaget beslut av Länsstyrelsen i Norrbotten har man beviljat Expedition Nasafjäll finansiering för 2018. Här kommer resterna av bokverket att ges särskild uppmärksamhet. De kvarlämnade högarna från 1630-talet har eroderat kraftigt det senaste åren.
– Vi är verkligen tacksamma för beslutet. Finansieringen från Länsstyrelsen Norrbotten ger oss en möjlighet till fortsatt arbete 2018 med inmätning och tolkning av bland annat bokverksområdet. Det kompletterande fältarbetet och arkivstudierna för anmälan till Forminnesregistret kommer att ha fokus på husgrunder och Överbergets anläggningar.

FOTO: Maria Söderberg. I utställningen “Sveriges Historia” på Historiska museet i Stockholm visas en hammare, hittad vid Silbojokk i början av 1980-talet.

Föredraget kombinerades med en visning av utställningen ”Sveriges Historia”, det vill säga den del som handlar om 1600-talet och där Silbojokk har en framträdande plats. I en monter finns några av de föremål som hittades under utgrävningarna i början av 1980-talet i hyttområdet. Hammaren, till vad man får förmoda var en samisk trumma en gång, har en hedersplats.
Arrangör för mötet var Expedition Nasafjäll och Magasin Silvervägen i samarbete med Historiska museet i Stockholm.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x