I sin strävan efter bättre odlingsförutsättningar i Jäckvik satsade Oskar Lundmark på så kallad krondikning. Ett myrområde på åtta hektar stakades ut, och för dikningsarbetet erhölls en liten dagpenning från staten.

Men när det blev dags för laga skifte i Jäckvik förlorade Oskar Lundmark en del av området. Han lät sig dock inte nedslås av detta, utan fortsatte med det jordbruk han uppmanats av Hushållningssällskapet att driva, med nyrenoverad ladugård och en avelstjur.

Här kan du höra sjätte delen av Oskar Lundmarks berättelse, inspelad av Carl Johansson, år 1968:

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x