Denna text är annonsmaterial, skrivet av Vänsterpartiet i Arjeplog inför valet 2018.

 

Vänsterpartiet vill arbeta för att få till en expansiv tillväxt, både för kommunen och företag.

En förutsättning för att barnfamiljer ska flytta till kommunen eller stanna kvar, är att det finns en bra och trygg barnomsorg samt skolor med hög kvalitet. För att bredda fritidsutbudet som framförallt ideella föreningar tillhandahåller vill (V) att kommunen etablerar en fritidsgård.

Genom satsningen på ett nytt “Särskilt boende” och en sammanhållen äldreomsorg, kan vi bibehålla och utveckla den höga kvalitet vi har idag. Förhoppningsvis blir det ett lyft för personalen med en bättre arbetsmiljö.

Dessa kärnverksamheter är våra hjärtefrågor.

Genom Argentis och med hjälp av i Arjeplog verksamma företag vill vi utveckla näringslivet. Med den nya översiktsplanen blir det möjligt att bygga strandnära inom LIS-områden och vi hoppas på en bygg-boom!

Med utbyggnaden av bredbandet möjliggörs att arbeta på distans och att omvandla fritidshus till permanentboende.

Idag är 23 procent av kommunens yta skyddad i reservat, nationalpark, Natura 2000-områden m.m. Länsstyrelsen vill tillskapa 57 nya och utvidga en del gamla. Det innebär en utökning till 30 procent. Dessa avsättningar har inte genererat ett enda arbetstillfälle!

(V) kommer att arbeta för att regeringen utlokaliserar ett jobb per avsatt procent mark, det vill säga i dagsläget 23 jobb. Fram till dess motsätter vi oss fler reservat!

Ovanstående text är annonsmaterial, skrivet av Vänsterpartiet i Arjeplog inför valet 2018.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x