Ställ era frågor till Liberalerna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i Arjeplog i kommentarsfältet under texten, senast fredag 27 april kl 12:00. Då stängs kommentarsfältet för allmänheten, och de medverkande partierna har ytterligare fem dygn på sig att besvara eventuellt obesvarade frågor.

 

 

 

 

Arjeplogs kommun är stor till ytan, med en landareal av 12 558 kvadratkilometer och mer än åtta tusen sjöar. Men det är också en av Sveriges minsta kommuner, sett till invånarantalet. Vid årsskiftet var 2 821 personer folkbokförda i kommunen.

 

Med få undantag har invånarantalet i Arjeplog sjunkit varje år sedan 1968, då folkmängden uppgick till 4 681 personer. Sett årsvis under denna period så inträffade den största minskningen (-96 personer) mellan åren 1985 och 1986.

År 2008 sticker ut i statistiken, med en ökning av invånarantalet ( +57). Då erbjöds nyinflyttade ett välkomstbidrag på totalt 25 000 kronor. 

Invånarantalet har därefter gått från 3 146 personer till 2 821 invånare i Arjeplog vid senaste årsskiftet. De flesta av dem 45 år eller äldre. Åldersgruppen 65+ bestod av 775 personer. 

I åldrarna 16-24 fanns vid årsskiftet endast 236 personer folkbokförda i Arjeplog. 

Källa: Regionfakta/SCB.

Vilken eller vilka åtgärder är viktigast för att förändra invånarantalet?

 Liberalerna i Arjeplog:
-Att hela kommunen kan hållas levande
-Att service anpassas till verkliga förhållanden
-Att vi tar väl hand om möjligheterna naturen och miljön ger
-Att det känns tryggt, säkert och trevligt att bo här. 
-Att Arjeplog är en plats där skola, barnomsorg och övrig social omsorg finns högt i kommunens prioritering. 
-Att nya och befintliga företag har förutsättningar att starta och utvecklas.
-En väl fungerande infrastruktur.
-Att bilkörning inte beskattas så att den blir till en klassfråga.
-Att vi drar åt samma håll och tillsammans lyfter Arjeplog

 

Socialdemokraterna i Arjeplog:

 

Att fortsätta arbetet för ett nytt regelverk kring strandskydd. Fina tomter för bostäder och fritidshus är ett bra sätt att locka människor att flytta hit.
Att ta tillvara det som är unikt med ett kallt klimat – och bygga nya näringar på det. 
Att främja de som vill skapa fler jobb inom turistnäringen.
Att ha utbildningar som gör att fler kan välja att stanna kvar samtidigt som arbetsgivarna hittar folk med rätt kvalifikationer.
Att ha bra barnomsorg, bra skola med mycket kultur och bra äldreomsorg

Vänsterpartiet i Arjeplog:

 

-Öka utlokaliseringen av statliga jobb, framför allt yrken lämpade för kvinnor.
-Stötta nyetablering samt befintliga företag genom Argentis och att kommunen har en god planberedskap.
-Att arbetsmiljön för kommunalt anställda förbättras, framför allt kvinnodominerade yrken.
-Att barnomsorg, skola och äldreboende håller hög standard och att de som nyttjar den trivs.
-Att det finns attraktiva tomter för bebyggelse.
-Att våra hyresrätter håller god standard till en rimlig hyra.
-Säkerställa att allmänheten har tillgång till ett bra friluftsliv.
18
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x