En översiktsplan som kommer att gå till historien som en av de bästa i Sverige.

Så beskrev Britta Flinkfeldt dokumentet “Framåt – Åvddån”, en lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan på nära sjuhundra sidor, som nu fastställts av kommunfullmäktige.

-Vi har ett fantastiskt verktyg i våra händer, sa hon.

 

Arbetet med den nya översiktsplanen har pågått under lång tid.

-Jag har varit kommunstyrelseordförande i snart nio år. Under hela tiden har vi pratat om att vi behöver en ny översiktsplan, och den ska egentligen aktualitetsbedömas minst en gång under en mandatperiod. Det har vi inte lyckats med. Men när jag nu lyssnar till de kommentarer vi får är det nästan så att man rörs till tårar av stolthet, och vi har en översiktsplan som används som utbildningsmaterial av länsstyrelsen, sa Britta Flinkfeldt.

Planen presenterades av kommunchef Peter Andersson, och fastställdes av ett enigt fullmäktige.

Däremot är partierna inte helt överens i frågan om den politiska organisationen. Albert Lestander menade att man istället för utskott ska ha beredningar som är öppna för fler än de som är ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen.

-Det är en demokratifråga. Idag är det i princip arton personer som ska ta alla beslut som rör kommunens ärenden, det är en inavel av Guds nåde.

Britta Flinkfeldt och Mats Abrahamsson menade att kommunstyrelsen i så fall skulle tvingas ta många ärenden som utskotten idag kan besluta, eftersom beredningsgrupper inte kan ta beslut, utan bara vara rådgivande.

-Då riskerar vi att komma tillbaka i den situation vi var i tidigare, och ännu värre. Vi behöver politiker som tar ett helhetsgrepp, sa Britta Flinkfeldt, vilket fick Albert Lestander att ta till orda igen.

-Det är uppenbart att Britta har dåligt förtroende för andra politiker. Jag tycker att de politiker som arbetat tidigare har gjort ett bra arbete, och det är min bestämda åsikt att man har tagit ett övergripande ansvar, sa han.

Fullmäktiges beslut blev, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att utskott och kommunstyrelsen ska ha möjlighet att adjungera in personer som är intresserade av specialfrågor. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Fullmäktige beslutade säga ja till försäljning av elevhemmet på Drottninggatan, fastigheten Lämmeln 1. Stiftelsen beviljas också underskottstäckning med högst 460 000 kronor.

Sex intressenter har lämnat bud på fastigheten, och det högsta budet blev 10 500 000 kronor.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x