Den planerade fiberutbyggnaden mellan Sandviken och norska gränsen blir inte verklighet. Arjeplogs kommun avsäger sig nu stödet som beviljats för projektet. “Tyvärr har komplikationer tillstött vilket gör att Arjeplogs kommun ej kan genomföra planerad utbyggnad.”, sägs i beskedet till Tillväxtverket.

Arjeplogs kommun beviljades stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för att göra en fiberutbyggnad från Sandviken till norska gränsen. “Avsikten med projektet var att bygga ett ortssammanbindande nät (OSN) i glest befolkade delar av Arjeplogs kommun där marknadsförutsättningar för utbyggnad av bredbandsinfrastrukturen saknas.” sägs i den skrivelse som nu skickats till Tillväxtverket.

I skrivelsen sägs också att kommunens befintliga nät har sålts och de medel för fiberutbyggnad som beviljats från Jordbruksverket har överlåtits till ny aktör. Detta har dragit ut på tiden, och i avvaktan på att processen skulle bli klar har kommunen avvaktat med beslut om fiberutbyggnad mellan Sandviken och gränsen.

“Nu när det mesta är på plats visar det sig att den nya aktören inte ser samma fördelar som Arjeplogs kommun i denna tänkta utbyggnad varvid vi beslutat att avsäga oss beviljade medel…”,, sägs avslutningsvis i skrivelsen, som undertecknats av kommunchef Peter Andersson.

Kommunalrådet Britta Flinkfeldt hänvisar Arjeplognytts frågor till kommunchefen. Arjeplognytt har sökt Peter Andersson via e-post, sms och telefon under onsdagseftermiddagen och kvällen, utan att få svar.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x