Även i år kan sjuksköterskor och undersköterskor som väljer att flytta sin semester från sommarmånaderna få en extra ersättning. Enligt det förslag som socialchefen lagt kan en sjuksköterska få 9 000 kronor i ersättning för en vecka, och en undersköterska 7 000 kronor.

Orsaken till den extra ersättningen är att det under flera år har varit svårt att rekrytera sjuksköterskor och undersköterskor under semesterperioden. Erbjudandet om en extra ersättning för flyttad semester gäller tillsvidareanställd personal samt månadsavlönad personal med tidsbegränsad anställning, och det är arbetsgivaren som beslutar om det finns behov av förflyttad semester.

Enligt förslaget ska sjuksköterskor erbjudas 9 000 kronor för en veckas semester utanför sommarmånaderna, 18 000 kronor för två veckor, 24 000 kronor för tre veckor och 32 000 kronor för fyra veckor. Sjuksköterskor som tar extrapass får 300 kronor extra per timme.

Undersköterskor erbjuds enligt förslaget 7 000 kronor för en veckas semester utanför sommarmånaderna, 14 000 kronor för två veckor, 17 000 kronor för tre veckor och 25 000 kronor för fyra veckor. Ersättning till vikarier under semesterperioden föreslås bli upp till 500 kronor extra per vecka utöver den ordinarie lönen. Detta belopp anpassas efter sysselsättningsgrad, så en halvtidsanställd får 250 kronor extra per vecka.

Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget. Det ska behandlas vid kommunstyrelsens möte den 9 april.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x