Denna text är annonsmaterial, skrivet av Socialdemokraterna i Arjeplog inför valet 2018.

Tack för att vi fått vara med och styra Arjeplog under den här mandatperioden!

Vi är stolta över det vi kunnat genomföra och ser att vi nu efter några arbetssamma år börjar kunna lyfta blicken över horisonten. En budget i balans krävs för att vi ska kunna göra det som behövs för att kommunen ska vara attraktiv för boende, företagare och besökare.

Vi tycker att vi med vår politik har lyckats i det som är kommunens största uppdrag, att se till att vi har en bra barnomsorg, en bra skola med mycket kultur och en bra äldreomsorg.

Vi glädjer oss åt att vi nu kan börja investera igen och få ordning på behovet av attraktiva bostäder. Vi jobbar intensivt för att få till ett flexiblare strandskydd som passar oss som har gott om strandnära områden.

Vi vill att alla som bor här ska känna att vi alla har lika värde och att vi alla kan få samma chanser i livet. Det innebär att alla ska kunna ha samma möjligheter till utbildning som om man bor i en stad. Det ger i sin tur möjligheter för kommun och företag att rekrytera utbildad personal.

Utvecklingsfrågorna är viktiga. Vi vill fortsätta arbeta för stora och små nyetableringar. Samtidigt som vi vet att biltestindustrin och besöksnäringen behöver folk när de växer och att det finns stort rekryteringsbehov inom den en kommunala organisationen där många nu går i pension.

Vi tror att vi med våra unika resurser har möjligheter till tillväxt och utveckling och vill fortsätta att påverka politiken nationellt ur den lilla kommunens synvinkel – för om inte vi är där och berättar så lyssnar man på de som är det!

Vill du att vi ska kunna fortsätta på den inslagna vägen?

Då vet du var du lägger din röst i höstens val.

Vi lovar inte runt och håller tunt. Vi gör helst tvärtom. Och vi gör det som krävs.

Ovanstående text är annonsmaterial, skrivet av Socialdemokraterna i Arjeplog inför valet 2018.