Fördelarna med skogsbruksplaner och problemen med viltskador presenterades av Skogsstyrelsen vid det andra kurstillfället i den skogsutbildning som nu pågår i Arjeplog. En utbildning som ser ut att öka intresset för skogsfrågor.

-Om det här hade varit i Stockholm, och intresset skulle ha varit lika stort, så hade vi dragit tolv tusen personer till Globen ikväll, konstaterade Kenth Björk, skogsförvaltare hos Arjeplogs Allmänningar.

Mattias Eriksson och Robert Lind, bägge representanter för Skogsstyrelsen, visade statistik över betesskador på skog och berättade om de inventeringar som utförs.

 

Utbildningen är ett samarbete mellan näringslivsbolaget Argentis och Arjeplogs Allmänningar, och omfattar fem kurstillfällen med varierat innehåll. Kursen är öppen för alla skogsägare och skogsintresserade.

Mattias Eriksson, som jobbar på Skogsstyrelsens kontor i Älvsbyn, berättade att Skogsstyrelsen ska bli aktivare och sätta mer fokus på skogsskador. När det gäller betesskador är problemen i Arjeplog stora.

-Nivåerna är allvarliga, vi har ett högt skadeläge och ett stort produktionsbortfall, förklarade han och visade kartbilder och statistik från utförda älgbetesinventeringar och undersökningar som gjorts.

Materialet används som faktaunderlag för älgförvaltningsplaner och älgskötselplaner. Arjeplog ingår i samma älgförvaltningsområde som Arvidsjaur, och förhållandena är inte desamma i hela området.

-De största problemen finns på ungefär tjugo procent av arealen, och det är svårt att komma till rätta med det här. Avskjutning är det viktigaste verktyget. Jakttidsfönster en variant, skyddsjakt en annan, sa Mattias Eriksson.

Kursdeltagarna uppmanades att ta fram skogsbruksplaner för sina ägor. Allmänningsdelägare har rätt till bidrag för att göra skogsbruksplaner.

-En skogsbruksplan ger en bra överblick och ett bra underlag för planering av skogsskötseln, och vill ni ha den utförd av oss under detta år är det bra att anmäla det så fort som möjligt, sa Mattias Eriksson.

Robert Lind berättade om de möjligheter som “Mina sidor” hos Skogsstyrelsen ger skogsägaren, och hans kollega Anders Wikström informerade om kommande inventeringar av nyckelbiotoper.

Nästa kurstillfälle är den 20 mars, och då kommer ekonomiska frågor kring skogsägande att stå i fokus.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x