Pågående och planerade fiskeprojekt presenterades vid det Fiskeforum som hölls på måndagskvällen.

-Det finns ett antal miljoner kronor avsatta för fiskevårdsåtgärder. En stor del av dem är bundna till specifika åtgärder genom vattendomar och liknande, men det finns också pengar som är lite friare, och även små åtgärder kan ge bra resultat, sa kommunens fiskesamordnare Magnus Bidner.

Magnus Bidner, fiskesamordnare i Arjeplog, ska hjälpa fiskeföreningar och företag att utveckla fisket i Arjeplog.

Magnus Bidner inledde med att presentera sig själv och det han jobbar med.

-Vi har tagit fram en långsiktig plan med åtgärdsprogram, som har antagits av kommunfullmäktige. Jag försöker också hålla kontakt med fiskerättsägare och företag, och deltar i samråd med Länsstyrelsen, berättade han.

Ett häfte med information om skador och parasiter på fiskar ska publiceras under våren, och mötesdeltagarna fick en förhandstitt på materialet.

-Jag får många frågor om parasiter och fisk som ser konstig ut. Det vanligaste är svampinfektioner och mask, mask som sprids mellan sjöarna med mås. De flesta parasiter är ofarliga, men det kan se väldigt äckligt ut, sa han.

En av frågorna som ställdes under kvällen gällde missbildade abborrar, och om det finns anledning till oro för att de skadats av miljögifter.

-Krökta ryggar är en genetisk defekt som finns i alla sjöar, och det kan finnas årskullar där defekten fått stort genomslag. Man kan se det även på röding i odlingar, men där plockas de fiskarna bort i ett tidigt skede, svarade Magnus Bidner.

Stora och små fiskeprojekt pågår runt om i Arjeplogs kommun. Några av dem presenterades vid måndagens Fiskeforum.

Femton personer deltog vid mötet, och bland de projekt som presenterades kan nämnas anläggande av lekbottnar i Sågbäcken vid Mullholm, ett utvecklingsprojekt längs Laisälven och restaurering av ångbåtskajen i Jäckvik.

-Jag får också in många synpunkter om statens vatten. Vi har tyvärr fått avslag på de förslag vi lämnat in till länsstyrelsen, men vi ska inte ge upp för det, vi ska fortsätta försöka, menar Magnus Bidner.

Mikael Wikström, som representerade Arjeplogs Trollingklubb, berättade om försöken med Catch and release på trollingtävling.

-Det fanns en viss tveksamhet, men efter den första tävlingen fick vi mycket positiv respons, och vi kommer att köra fler tävlingar så här. Vi lånar ut mätbräda till tävlingsdeltagarna, och de anmäler fångsten via telefonen.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x