Kommunens allmänna utskott tillstyrker bygdemedel med högst 210 450 kronor för restaurering av Maddaurevägen.

Ansökan från Mattegielas vägsamfällighetsförening har skickats till länsstyrelsen, som beslutar om fördelning av bygdemedel. Motivet är att trafikmängden längs vägen ökar eftersom det finns två växande turistföretag längs vägsträckan. Bygdemedel ska enligt bestämmelserna i första hand användas till att främja näringslivets utveckling, öka sysselsättning, trygga service och till ändamål av betydande allmänintresse.

Total kostnad för vägrestaureringen beräknas till 841 802 kronor, och övrig finansiering sker via Landsbygdsprogrammet/Länsstyrelsen, Arjeplogs Allmänningar och egen finansiering.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x