Framtidens äldreboende och LSS-gruppboendet som ska byggas presenterades av kommunens socialchef Robert Cortinovis vid dagens fullmäktigesammanträde.

-Köpet av hälsocentralen ska vara klart senast 1 april, och när ombyggnationen är klar kommer vi att ha 48 platser i särskilt boende, sex korttidsplatser och tre OBS-platser. LSS-boendet kommer att bli ett av Sveriges vackrast belägna gruppboenden, sa han.

Framtidens äldreboende i Arjeplog – med bland annat 48 platser i särskilt boende, vinterträdgård och SPA-avdelning. Socialchef Robert Cortonovis presenterade ritningen inför fullmäktige.

Ritningarna visar att varje avdelning i det nya äldreboendet kommer att ha bland annat tolv rum, tvättstuga, kök och gemensamhetsutrymmen.

Facklan kommer inte att förändras i någon större omfattning, där finns redan allt detta. I den del av fastigheten där varmvattenbassängen funnits blir det bland annat spa och bastu. Här kommer även OBS-platserna och korttidsplatserna att finnas.

-Utrymmet utanför huset är begränsat, och därför har vi ritat in en vinterträdgård i två plan i den här fastigheten, berättade Robert Cortinovis.

När det gäller LSS-gruppboendet på Lugnetvägen räknar Robert Cortinovis med att det ska kunna tas i drift redan i höst. Här ska fem lägenheter iordningställas och utemiljön fräschas upp.

-Sporthallen kommer inte att ingå i gruppboendet, utan kan nyttjas precis som tidigare. Vi har tre personer som vi vet ska flytta in här, eventuellt en till. Här finns också möjlighet att hyra ut plats till andra kommuner, vi vet att det finns behov av den här typen av boende, sa han.

Beslut i korthet:

De nya tomterna på Lugnetvägen kommer att kosta 330 000 kronor styck.

Demokratiberedningen får i uppdrag att ta fram eventuella förbättringsförslag för den politiska organisationen. Beredningen ska ta hänsyn till den utvärdering som gjorts av dagens politiska organisation. Förslagen bör vara klara inför kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

Tekniska kontoret får i uppdrag att påbörja detaljprojektering för anläggande av VA-ledningsnät i Junibacken, Adolfström.

Ledningsnätet för Fjällsippan i Jäckvik ska införlivas i det kommunala VA-nätet, efter begäran från Fjällsippans Samfällighetsförening och Silveruddens Stugby Samfällighetsförening.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x