070-344 20 23

Nu införs mobilförbud i grundskolan i Arjeplog.

-Jag tror att det här kommer att bli bra för både elever och personal, och att det kommer att få flera positiva effekter, säger rektorn Ola Sonidsson.

 

Skriftlig information om den nya regeln, som träder i kraft tisdag den 13 mars, har skickats till samtliga vårdnadshavare och gode män som har barn i förskoleklass och/eller årskurs 1-9 i Arjeplog.

I informationsbrevet, som undertecknats av Ola Sonidsson, sägs att det pågår en debatt inom skolan i Sverige kring mobilanvändning, och att alltfler skolor inför strikta mobilförbud. En av orsakerna till detta är att många elever upplever obehag och rädsla över att bli fotograferade eller filmade. En annan orsak är att många elever i Sverige blir kränkta av inlägg i sociala medier.

“Arjeplog är tyvärr inget undantag och många av våra ärenden i trygghetsteamen har under de senaste åren handlat om kränkningar som utförts med mobil.”, sägs i informationsbrevet.

Beslutet att införa mobilförbud handlar också om att stressen över att ständigt vara uppkopplad kan leda till att eleverna tappar fokus, vilket innebär att skolarbetet försvåras.

-Vi har gjort undersökningar på Kyrkholmsskolan som visar att 42 procent av eleverna störs av sin egen mobil under lektionstid. Ännu fler, 48 procent, störs av andras mobiler, berättar Ola Sonidsson.

Frågan om mobilförbud har diskuterats tidigare inom skolorna i Arjeplog. Men något beslut i frågan har inte tagits förrän nu. Från och med tisdag den 13 mars, veckan efter sportlovet, får eleverna inte använda mobiler inom skolans område eller på biblioteket under skoltid. Regeln gäller även för Öberga fritidshem.

För skolskjutselever kommer skolan att erbjuda förvaring av mobilen under skoldagen. När det gäller elever som bor i samhället är meningen att de inte alls ska ta med sig mobilen till skolan.

Om en elev bryter mot mobilförbudet, kommer mobilen att omhändertas av skolpersonalen och återlämnas vid skoldagens slut, och vårdnadshavaren kommer att kontaktas.

Ola Sonidsson räknar med flera positiva effekter av mobilförbudet. Bland annat tror han att eleverna kommer att fokusera mer på skolarbetet och att studieresultaten kommer att bli bättre. Han tror också att eleverna kommer bli mer aktiva och umgås på ett annat sätt än när de fokuserar på sina telefoner.

-Jag har kontaktat elevrådets ordförande och bett att de ska komma med förslag och önskemål om rastaktiviteter, och jag har initialt avsatt en budget på 7 000 kronor om de vill köpa in något. Som rektor är jag ytterst ansvarig för både elevernas studiemiljö och lärarnas arbetsmiljö. Jag har stöd från lärarna i mitt beslut, och det känns lämpligt att införa förändringen i anslutning till ett lov.

När Arjeplognytt når Ola Sonidsson sent på onsdag eftermiddag har han inte fått några negativa reaktioner på beslutet. Men han räknar med att det kommer frågor och funderingar.

-Det blir en förändring, och sådana väcker alltid både frågor och funderingar. Men i situationer där elever och vårdnadshavare behöver kontakta varandra, kommer det naturligtvis att vara möjligt även i fortsättningen.

Även personalen på skolan, inklusive Ola Sonidsson själv, berörs av den nya regeln.

-Vi, både lärarna och jag själv, ska förstås föregå med gott exempel. Alla, inklusive jag själv, måste bryta invanda mönster. Det kommer att ta lite tid innan vi vant oss, men jag tror det kommer att bli mycket bra.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x