Att planera en fungerande kollektivtrafik i ett geografiskt stort län med få invånare och resenärer som åker över både läns- och landsgränser är en utmaning. I ett yttrande till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten angående det regionala trafikförsörjningsprogrammet för perioden 2018-2030 säger Arjeplogs kommun att programmet måste ha sin utgångspunkt i resenärer och resmönster snarare än hur Norrbottens geografi är beskaffad.

I yttrandet påpekas även att det inte är rimligt att en färdtjänstresa över en länsgräns, exempelvis till Skellefteå, är betydligt billigare än en resa inom länet till exempelvis Piteå eller Luleå.

Som strategiska områden i trafikförsörjningsprogrammet nämner Arjeplogs kommun bland annat en vidareutveckling av anropsstyrd trafik, samordningsmöjligheter mellan person- och godstransporter samt turistnäringen.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x