Frågorna är många och informationsmötet i Arjeplog om fiber till alla hushåll blev välbesökt.
-Målet och visionen är att gräva fiber till alla som vill ha i Arjeplogs kommun. För att det ska bli verklighet behöver vi avtal, och vi kommer att börja i det område där intresset är störst, sa Andreas Ljung, som presenterade informationen från Zitius.

Zitius ägs av Telia. Det är dom som ska ordna bredbandsutbyggnad i kommunen, i enlighet med det avtal som skrivits med Arjeplogs kommun.
Ett avtal som innebär att alla boende och företag i kommunen ska ha möjlighet till bredbandsuppkoppling före år 2020, och som av kommunalrådet Britta Flinkfeldt betecknats som Sveriges bästa bredbandsavtal.
Finansiering sker dels via 45 miljoner kronor i statligt stöd, och dels med de anslutningsavgifter som kommer in.
Den ordinarie anslutningsavgiften är på 34 000 kronor, men fram till den 28 februari finns möjlighet att teckna avtal för ett kampanjpris på 19 900 kronor.

Andreas Ljung berättade om de möjligheter som fiberanslutning ger.
-Många ser fiberanslutning som ett sätt att få snabb uppkoppling, men det handlar inte bara om kapacitet, det här handlar om infrastruktur. Allt i vårt samhälle blir mer och mer digitalt, och därför är det viktigt att bygga ut den här typen av infrastruktur.
Han informerade också om att nätet är öppet, och alla kan därför välja vilken operatör de vill.
-Här finns otroligt många fritidshus, och många fritidshusägare är intresserade, men vill inte betala hela året för en tjänst som de bara nyttjar en väldigt liten del av året. Det finns operatörer som erbjuder korttidsabonnemang, till exempel tre eller sju dagar, eller månadsabonnemang, sa han.
Dessutom finns förstås möjlighet att bara koppla in fiber, och inte teckna avtal med någon operatör alls.
-Det är en lösning som några har valt, sa Andreas Ljung.

Kommunen är indelad i sju olika delområden. Andreas Ljung förklarade att man kommer att gräva fiber i alla dessa områden, men att man kommer att prioritera de områden där man har flest avtal.
-Om du vet att du vill ha fiber, skynda dig och skriv på avtalet. Vi börjar där intresset är störst.
Han berättade också att man under de senaste dagarnas besök hemma hos folk i byarna har fått ett hundratal avtal undertecknade

Efter informationen fick mötesdeltagarna möjlighet att ställa frågor. En av frågorna gällde trygghetslarm.
-Idag går trygghetslarmen inte via fiber, men i den fiber vi drar in i era hus finns två trådar. En av trådarna är för er, den andra för samhällstjänster, så anslutningen är förberedd för exempelvis trygghetslarm, svarade Andreas Ljung.
Under frågestunden framkom det också att Zitius sköter om handläggning av eventuella avtal med markägare om så krävs för att en fastighet ska få fiberanslutning, att det inte finns någon avbrottsersättning att få vid eventuella störningar i uppkopplingen och man inte behöver betala någon nätavgift.
Det övergripande målet är att 95 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling, och på frågan om vilka fem procent som blir utan hade Andreas Ljung inget säkert svar.
-Det är förstås en känslig fråga, som jag inte har svaret på. Men jag kan tänka mig och gissa att de som bor väldigt, väldlgt långt från närmaste station kanske blir utan.

Mötet på medborgarhuset var det andra i raden av tre. Det första hölls i Laisvall, och det tredje ska hållas i Jäckvik.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x