Nytt år och nya förutsättningar. Det sexåriga forskningsprojektet Recalling the Past är avslutat, och Silvermuseet/INSARC går in i en ny fas.
Under det kommande året kommer Ingela Bergman att arbeta som forsknings- och utvecklingschef, och Greger Hörnberg axlar rollen som tf museichef.
-Vi har visat vad ett museum kan vara, uträtta, betyda och göra, och vi har de delar som kan bära oss in i framtiden. Nu ska vi försöka skapa en långsiktig strategi med permanenta lösningar för personal och verksamhet. Det är en ödesfråga för Silvermuseet, säger Ingela Bergman.

Ingela Bergman har arbetat som museichef i trettio år, sedan 1987. Då, liksom nu, var museet starkt förknippat med dess grundare Einar Wallquist.
Idag är Silvermuseet även starkt förknippat med tvärvetenskaplig forskning av hög klass sett i ett internationellt perspektiv, tack vare INSARC (Institutet för subarktisk landskapsforskning).
-Forskningen har varit en mycket viktig del av Silvermuseets utveckling under de senaste tjugo åren, och kommer att vara en förutsättning för utveckling även i framtiden, säger Ingela Bergman.

Forskningen var också det som lockade Greger Hörnberg till Arjeplog och Silvermuseet för snart tio år sedan.
-När institutet bildades såg jag mitt livs chans, och åren som forskare här har varit det roligaste jag gjort. Nu går jag in i en ny roll under ett års tid, med helt andra arbetsuppgifter, som jag ska försöka hantera på bästa sätt, säger han.

De nya kunskaper som forskningen ger integreras i museiverksamheten på olika sätt. Just nu pågår arbetet med en ny utställning, där hällmålningarna som hittats vid norra stranden av sjön Gaskávrre (Kaskaure) har en central plats. Hällmålningarna är de nordligaste hittills kända i Sverige, och är unika på grund av sina komplexa geometriska motiv.
-Vi vill se Silvermuseet som en kunskapsbaserad besöksportal där vi kan ge våra forskningsresultat en publik tillämpning, både innanför och utanför museibyggnadens väggar. Vi har den personal och den kunskap som kan bära oss in i framtiden. Det vi behöver är permanenta ekonomiska lösningar för vår verksamhet, säger Ingela Bergman.Silvermuseet spelar en viktig roll för besöksnäringen i Arjeplog, och Ingela Bergman hoppas kunna utveckla den rollen ytterligare. Men hon betonar också att den lokala förankringen och kontakten har varit, är och ska förbli kärnan i verksamheten.
-Jag hade inte riktigt kunnat föreställa mig ett så starkt lokalt engagemang som jag mötte när jag började som chef för Silvermuseet. Men jag är oerhört tacksam för det, och museets kärna är just mötet med människorna. Med den personal vi nu har kan vi nå ut till alla åldrar på ett bra sätt, vi har en fräsch butik och vi har en stor samling föremål som skildrar den lokala historien. Ett föremål här är inte bara ett museiföremål, det är ett föremål som har hört hemma på en gård, i ett hem, i en människas liv.


Tanken är att 2018 ska ägnas åt arbete med att skapa en stabil grund för fortsatt utveckling och forskning vid Silvermuseet och INSARC.
I det stora projekt som precis avslutats, Recalling the Past, har INSARC under sex års tid studerat hur landskapet nyttjats och samhället förändrats i Norrlands kustområden under perioden 500 – 1500 eft.Kr. Dessförinnan, och samtidigt, har flera andra forskningsprojekt genomförts med fokus på hur människor har levt och landskapet nyttjats både lokalt och regionalt.
-Vi har studerat sambandet mellan människans landskapsutnyttjande och naturmiljöernas förändring i fjällen, i skogen och vid kusten. Vi har en bra helhetsbild, men också fler frågor nu än när vi började, så det är viktigt att forskningen fortsätter, säger Greger Hörnberg.
-En av de saker som överraskat oss är den täta och nära kontakten som funnits mellan kust och inland, på många olika plan. Ibland brukar man säga att historien skrivs om, men vi vill hellre säga att historien växer, att vi fyller den med ny information och kunskap. Vi vill fortsätta att tillföra ny kunskap och låta historien fortsätta att växa. Ett museum får aldrig stå stilla, säger Ingela Bergman.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x