Frågan om politikerarvoden vållade en halvtimmeslång debatt i fullmäktige om besparingar, demokrati och ansvar.
Efter votering vann socialdemokraternas förslag, med stöd av två röster från Centerpartiet.
-Det här innebär en fördyring med ungefär en miljon kronor. Var ska vi ta pengarna från? Ska vi spara på undersköterskor? Ska politiker ha någon slags frizon, och vara de enda som inte omfattas av besparingar, undrade Alf Sundström.

Det blev en ovanligt lång debatt under årets sista fullmäktigesammanträde. Ärendet var arvoden till kommunalt förtroendevalda under mandatperioden 2019-2022, och oenigheten fanns både mellan och inom partier.
En arvodesgrupp med representanter från alla fyra partierna har, med hjälp av handläggaren och utredaren Anna Karlsson, tagit fram ett förslag till bestämmelser.

Gruppens förslag innebar bland annat att arvodet till kommunstyrelsens ordförande ska utgå från en procentuell del av arvodet för en riksdagsledamot istället för som i nuläget ett inkomstbasbelopp per månad.
Förslaget innebar också att om man har heltidsarvodering från kommunen, och samtidigt har ersättning för andra uppdrag, ska det kommunala arvodet minskas i motsvarande mån.
Socialdemokraterna föreslog istället att arvodet till kommunstyrelsens ordförande även fortsättningsvis ska vara ett inkomstbasbelopp per månad. (61 500 kronor), samt avslag på punkten om att minska det kommunala arvodet för andra ersättningar.
-Huvudargumentet är att vi tycker det är jättebra att ha en ks-ordförande som är engagerad även på andra plan, och ett uppdrag hos någon annan är ingen merkostnad för oss, sa Mats Abrahamsson.

-Vår tjänsteman har tittat på hur det ser ut i andra kommuner, och hon har gjort ett mycket gott utredningsarbete. Hela arvodesgruppens förslag är genomtänkt och bygger på de bestämmelser som de flesta kommuner i Sverige förespråkar, sa Alf Sundström, och yrkade på att arvodesgruppens förslag skulle godkännas.
Elisabeth Bramfeldt instämde i yrkandet.
-Jag är djupt bekymrad, det här känns inte bra med tanke på den ekonomi vi har. Och att arvoderas från två håll för samma arbete känns inte bra.

Mats Abrahamsson tog till orda igen, och poängterade det ansvar kommunstyrelsens ordförande har.
-Ett arvode är en ersättning som speglar ansvaret. Vem är det pressen frågar om det händer något? Med den politiska organisation vi har så har ks-ordföranden ett högre ansvar här än i många andra kommuner. Och, vår politiska organisation är billigare nu, vi har sänkt kostnaderna med 400 000 kronor sedan 2012.

Albert Lestander påpekade att ansvaret delas av hela kommunstyrelsen.
-Ordföranden har inte mer ansvar än en enskild ledamot, kommunstyrelsen är den enda nämnd som är möjlig att åtala för felaktiga beslut, sa han.
-Att vara ks-ordförande är samma ansvar oavsett i vilken kommun du bor. Den stora skillnaden är att vi här är bara 2 800 personer som ska finansiera det här arvodet, sa Elisabeth Bramfeldt, som också efterlyste centerpartiets ståndpunkt.

John Wennström klev upp och meddelade att han säger ja till arvodesgruppens förslag.
-Det är min personliga uppfattning. Jag tycker att det är ett renhetskrav att även vi politiker ser över våra kostnader.
Hans ord fick både Elisabeth Bramfeldt och Alf Sundström att ifrågasätta den demokratiska processen inom Centerpartiet.
-För mig har det alltid varit tydligt att jag ska representera mitt parti, jag ser mig som medlemmarnas förlängda arm. Det har hänt, inte ofta, men någon gång, att jag har stått här och förespråkat något som jag själv inte trott på, men som mitt partis medlemmar vill att jag ska agera för, sa Alf Sundström.

Efter votering blev röstsiffrorna 10-9. Två centerpartister, Sten-Åke Nilsson och Lena Nilsson, röstade för socialdemokraternas förslag. De övriga tre, John Wennström, Johan Hermansson och Nina Lango, röstade på arvodesgruppens förslag.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x