070-344 20 23

Kontakt: info@arjeplognytt.se eller ring tel 070-344 20 23

NYHETER

Medborgarförslag om tomter

Medborgarförslag om tomter

Erbjud större tomter, med plats för odling. Det är innebörden av ett medborgarförslag till Arjeplogs kommun. Förslagsställaren anser att det finns så mycket mark att det borde finnas utrymme för att...

läs mer
Förslag om spångar och bänkar

Förslag om spångar och bänkar

I ett medborgarförslag till Arjeplogs kommun föreslås förbättring av en stig på Öberget. Förslagsställaren skriver att stora delar av stigen är torr och fin, men ett parti av stigen som går mellan...

läs mer
Brygg-bygge vid torget anmält

Brygg-bygge vid torget anmält

”Bryggan” vid Barkudden mellan Silvermuseet och kyrkan har byggts med de tillstånd som krävs och enligt den beskrivning som gjorts i ansökan. Det säger Länsstyrelsen, efter att ha fått in en anmälan...

läs mer
Ridklubben ansöker om bygdemedel

Ridklubben ansöker om bygdemedel

Arjeplogs ridklubb ansöker om 626 668 kronor ur bygdemedel för byte av ridhushunderlag och reparation av sarg samt nödbelysning. Total kostnad för investeringen beräknas till 876 668 kronor. Arbetet...

läs mer