http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/skvattbokpuff.jpg
http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/BarentsPress.JPG
http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/topvinterbanner2018.jpg
http://www.sparbankennord.se/privat/index.htm
http://www.silverhatten.se/
http://www.gksfiske.se/
2012-09-23 08:04:00
Värdefull öring i Slagnäsforsen
images/1/images/1/2012-09/Elfiske_1577.jpg
Made in Slagnäsforsen - värdefull öring som säkrar framtidens sportfiske. Den elfiske-undersökning som gjorts visar att reproduktionen i forsen är god.
-Det här är ett kvitto på att vi är på rätt väg, konstaterar Sölve Stenberg.


images/1/images/1/2012-09/Elfiske_1588.jpg
För några år sedan tog Slagnäs samfällighetsförening beslutet att skärpa reglerna för fiske i Slagnäsforsen.
Beslutet innebar bland annat att all vild öring som fångas måste släppas tillbaka.
-Vi upplever att det är väldigt viktigt att ha kvar vild öring i våra vatten, eftersom den är grunden till all vår öring. Den odlade fisken som planteras har ingen naturlig koppling till älven och inte något värde som avelsfiske, vilket gör den mer till ett komplement för sportfiskare, säger Sölve Stenberg.

images/1/images/1/2012-09/Elfiske_1656.jpg
För att få veta hur det ser ut med föryngringen, har man nu gjort en undersökning med elfiske. Undersökningen utförs av Pontus Lundberg, Makkaur Miljö AB, och han gör bedömningen att reproduktionen i Slagnäsforsen är god.
-Jag ska göra beräkningar för att få ett tydligt svar, men utifrån mina erfarenheter och vad jag kan se här så känns det som om det här är riktigt bra. Det är roligt med föreningar som ser värdet av god fiskevård, säger han.

images/1/images/1/2012-09/Elfiske1_1639.jpg
Elfisket sker på grunt vatten, bland stenarna i Slagnäsforsen. Med hjälp av elström bedövas småfisk och fångas med håv.
Förutom öring, harr och en lake, fångade Pontus Lundberg några stensimpor.
-De äter öringrom, och större öringar äter stensimpor, berättar han.

images/1/images/1/2012-09/Elfiske_1741.jpg
Fisken som fångas in mäts och vägs innan den släpps tillbaka. Allt noteras i protokoll.
Mer än sextio öringar fångades in under första fiskeomgången.
-Det här var bättre än vad jag vågat hoppas på, säger Sölve Stenberg.

images/1/images/1/2012-09/Elfiske_1774.jpg
De skärpta reglerna har inte gjort att fisketrycket i Slagnäsforsen minskat. Snarare tvärtom. Nya grupper av sportfiskare upptäcker området, och fiskekortsförsäljningen ökar.
-Vi kan se att synen på fiske har förändrats, för de allra flesta handlar det inte längre om att fylla frysen, det är kampen man är ute efter, säger Sölve Stenberg.

images/1/images/1/560annonser2017/Kommunplan.jpg
blog comments powered by Disqus

RSSPrenumerera via RSS | Vi använder cookies